O bezpečnosti s novým vedením města Plzně

Bezpečná Plzeň – seminář, který uspořádal Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně se uskutečnil v pondělí 18. února v zastupitelském sále MO3 za účasti primátora města Plzně Martina Baxy, který seminář zahájil.

Zastupitelům města Plzně a představitelům jednotlivých městských obvodů byla představena aktuální bezpečnostní situace v Plzni a aktivity prováděné v problematice zahraničních pracovníků. „Semináře se zúčastnilo na čtyřicet zástupců města, kteří měli možnost najít společnou platformu pro výměnu informací z jednotlivých městských obvodů ohledně bezpečnosti a problematiky zahraničních pracovníků,“ uvedla Lenka Sládková z pořádajícího magistrátního odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení.

„Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení koordinuje a vytváří prostor pro předávání informací institucím, které řeší otázku bezpečnosti na území města Plzně a v rámci možností usměrňuje jejich společný a efektivní postup v otázkách řešení bezpečnostní situace v Plzni,“ uvedl vedoucí odboru Aleš Průša, který představil přítomným aktivity a kompetence města v otázce bezpečnosti.

Na semináři dále vystoupili zástupci Městské policie Plzeň, představitelé Městského ředitelství Policie ČR a zástupci Cizinecké policie. K problematice cizinců zazněla data z Úřadu Práce. V závěru semináře představil Aleš Průša kompetence veřejné správy ve vztahu ke kontrolám ubytoven na území města Plzně. „Město Plzeň se problematikou zahraničních pracovníků intenzivně zabývá. Jedním z cílů tohoto semináře proto bylo jasné vymezení kompetencí jednotlivých složek veřejné správy vůči personálním agenturám a především vůči ubytovatelům. Snažili jsme se vytvořit komunikační platformu pro představitele města a zástupce veřejných institucí, které mají určité kontrolní pravomoci, tak aby jejich společný postup byl co nejefektivnější,“ uzavřel Aleš Průša.

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP