Osmý ročník sebeobrany pro ženy právě začal

Ve středu 12. září se za podpory Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně rozběhl další, již osmý, ročník projektu „Sebeobrana pro ženy“. Tento projekt realizuje odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení společně s instruktory 4. Policejního klubu MuSaDo Plzeň již od roku 2010. Kurzem do dnešního dne prošlo na 300 žen. Kurz, který je ženám „ušit na míru“ je rozdělen do tří úrovní po třiceti hodinách, trénink probíhá dva dny v týdnu vždy po hodině a půl v tělocvičně Bezpečnostně právní akademie Plzeň s.r.o. v Tylově ulici.


Cílem tohoto projektu je seznámit ženy s prevencí, psychologickými, strategickými či taktickými a hlavně s technickými prvky sebeobrany. Nejdůležitější součástí výcviku zejména druhého a třetího stupně je pak nácvik modelových situací a to tak, aby se reakce žen na případný útok zautomatizovaly. Instruktoři se při přípravě modelových situací snaží ženám maximálně přiblížit stresový faktor, který při případném útoku hraje hlavní roli. V praxi to znamená, že nácvik probíhá v terénu, ve ztížených podmínkách. Například ve tmě, hluku s použitím baterek a podobně.


„Náš odbor se podílí na úhradě nákladů za kurzovné, finanční spoluúčast zájemkyň je stanovena na začátku každého ročníku. V současné chvíli se rozbíhá první stupeň výcviku,“ uvedla Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP.


V případě zájmu se obracejte na Lucii Jandovou, email: jandoval@plzen.eu, tel.: 378 032 251

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP