Poradna městského obvodu Plzeň 4

Vložení dotazu

4101

12. 9. 2018 13:56 Klára J.
Dobrý den, ráda bych upozornila na 5 měsíců odstavený automobil BMW před vchodem Zábělská 33 - SPZ 4P21302. Vím že s tím nelze mnoho dělat, snad jen upozornit vlastníka?
27. 9. 2018 09:25 Město Plzeň
Dobrý den, k podnětu ve věci odstaveného vozidla BMW, 4P2 1302, černé barvy v ulici Zábělská 33: U tohoto automobilu provedla SVSMP místní šetření a bylo shledáno, že nesplňuje podmínky zákonné definice vraku. Nejedná se tedy vrak ale „pouze“ o dlouhodobě stojící vozidlo, které bohužel není možné zákonným způsobem z komunikace odstranit.
20. 9. 2017 10:50 Hana Slámová
Dobrý den, s odvoláním na Vaši zprávu ze dne 3. 5. 2017 zajímalo by mne, jak často (zda-li vůbec) příslušný okrskový strážník provádí obchůzky v oblasti Bukovec a místních turistických stezkách a zda-li se vůbec všiml u silnice a odbočky na stezku značenou červeně, že byla již na počátku léta vandaly poškozená značka "stezka pro pěší". Děkuji za odpověď. H.Slámová
21. 9. 2017 09:34 Město Plzeň
Vážená paní Slámová, děkujeme Vám za Váš podnět. V ul. K Úvozu jsme skutečně našli poškozenou informační tabulku. Tento poznatek jsme předali na Správu veřejného statku Města Plzně, která zajistí nápravu. S Vašimi podněty se můžete obracet přímo na okrskového strážníka pro lokalitu Bukovec, p. Tejmla tel. č. 601 115 821, na služebnu Městské policie Plzeň – Doubravka tel. č. 377 265 592, nebo na bezplatnou linku Městské policie Plzeň 156. S pozdravem Václav Roj zástupce velitele obvodní služebny Doubravka Městská policie Plzeň Radiová 42 312 00 P L Z E Ň Tel: 377 462 462 Mail: roj@plzen.eu Web: www.mpplzen.cz
13. 4. 2017 10:06 Jana Prchalová
Dobrý den, mám dotaz ohledně volného pobíhání psů a jejich exkrementů na značených stezkách pro pěší a turistických stezkách v Zábělé a Bukovci. Je to nějak řešeno ve vyhlášce města? Zajímá mě, jestli má město nebo městská policie nějaký nástroj pro zlepšení situace - např. kontroly pochůzkářů a pokuty. A zda-li nějaké kontroly vůbec se uskutečňují. Nebo snad turistické stezky pro pěší nejsou určeny pro matky s dětmi ale pro majitele psů? Děkuji za odpověď. S pozdravem J.Prchalová
3. 5. 2017 11:18 Město Plzeň
Dobrý den vážená paní Prchalová, odpovídám Vám na váš dotaz ohledně volného pobíhání psů v oblasti Bukovec a Zábělá. Volné pobíhání psů je řešeno vyhláškou města Plzně č. 19/2006 o některých povinnostech chovatelů psů. Volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích na území města Plzně je zakázáno v prostorech vymezených v příloze č. 1 k této vyhlášce. Přikládám odkaz na internetové stránky, kde můžete najít konkrétní lokalitu a to zda je povoleno volné pobíhání psů https://gis.plzen.eu/bezpecnemesto/default.aspx?MarExtent=-833900000%20-1078400000%20-812000000%20-1063300000&MarUid=0d6c0dac35bc08472f7b4c5f90b90e09%20ced8d234b2a7f7fafb04a101d1147bac%2080705eddb15f17b96e7b09771154d2fd%20fc042de3716d4e51784c00a3bd5ade88%2070e42c1b86fe5cdfe47222418ef66888. Městská policie Plzeň dohlíží na dodržování výše uvedené vyhlášky a provádí kontroly průvodců psů. Váš podnět předávám příslušnému okrskovému strážníkovi. S přáním hezkého dne Bc. Karel Hais velitel obvodní služebny Doubravka Městská policie Plzeň Radiová 42 312 00 P L Z E Ň
Provozovatel shromažďuje o uživatelích pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné ke kontaktování uživatele. Tyto údaje zároveň nepředává třetí straně.
Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP