Poradna městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Vložení dotazu

7560

16. 2. 2018 15:34 Ondrej Dud.
Vážení, obracím se na Vás s dotazem, zda je na pozemcích města (travnaté plochy v parcích apod.) možné používat zapálené pochodně (např. : <https://www.gril.cz/data/USR_047_DEFAULT/Lucifer_Bambusova_pochoden_90_cm_492759.jpg>) Děkuji za odpověď
13. 3. 2018 12:56 Město Plzeň
Dobrý den, tento dotaz dle mého názoru, spadá spíše k hasičům. Z hlediska správy zeleně je dotaz velmi obecný a nedá se k němu jednoznačně vyjádřit. Co se týká vyjádření správy zeleně pokud nebudou pochodně umisťovány na pozemky a pouze neseny, nemáme připomínek. Plameny nesmí být poškozeny žádné dřeviny, byliny, travnaté plochy ani mobiliář a další majetek ploch zeleně. Pokud je dotazem myšleno, že budou zabodávány do země, je nutno postupovat u každého pozemku individuálně a to z důvodu rozvodů automatických závlah, které vedou velmi mělko pod povrchem pozemku. Závlahy jsou však pouze na některých pozemcích. Nesmí dojít k jejich poškození. Jinak platí všeobecné podmínky. Pozemek musí být uveden do původního stavu a předán správci pozemku. O vyjádření ke konkrétní akci je nutno požádat na Správu veřejného statku města Plzně s uvedením data konání, konkrétní lokality a upřesnění záměru. Ing. Hana Hrdličková vedoucí odd. urbanistické zeleně Při manipulaci s otevřeným ohněm je třeba postupovat v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 14/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA PLZNĚ. Dále je třeba respektovat NAŘÍZENÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE č. 6/2011, kterými se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob. Dalším kritériem je NAŘÍZENÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE č. 5/2016, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. S pozdravem Ing. Jiří JAKOUBEK odbor bezpečnosti,prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně
2. 1. 2018 13:16 Jana Slámová
Vážení, vy neodpovídáte na dotazy občanů? Posílala jsem dotaz již začátkem listopadu a od vás nulová reakce. Co se divím, že..... .
8. 1. 2018 10:24 Město Plzeň
Dobrý den, Odbor životního prostředí ÚMO Plzeň 2- Slovany instalaci zábran konzultoval se strážníky městské policie. Plocha trávníku je využívána k parkování osobních i nákladních automobilů nejen na místě, které uvádíte. Ulice Lobezská měla projít rekonstrukcí ihned po rekonstrukci ulic Francouzská a Částkova. V této době sice rekonstrukce neproběhla, ale po ukončení stavby „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“ je v plánu rekonstrukci této ulice od ul. Sladkovského ke kruhovému objezdu s ul. Částkova realizovat. V projektu na rekonstrukci jsou právě plochy zeleně podél ulice převážně využity pro stavbu parkovišť . K řešení problému s parkováním již byly použity betonové květníky. U trolejbusové zastávky byly naistalovány dřevěné kůly, aby auta neohrožovala provoz na zastávce. Ochránit ale tak velké plochy před parkováním jinými technickými prostředky je velmi nákladné a není v silách odboru životního prostředí . Proto je nutné, aby hlídky městské polici tento nešvar nepřetržitě postihovaly. Proto v této věci jsme již oslovili městskou policii s žádostí o důslednou kontrolní činnost. Pěkný den a děkuji za spolupráci. S pozdravem Ing. Helena Müllerová Tajemnice ÚMO Plzeň 2- Slovany
9. 11. 2017 09:04 Jana Slámová
Před rokem jsem se zde dotazovala, co dělá Policie a ÚMO 2 pro bezpečnost občanů ohledně vystupování z trolejbusové zastávky Stadion Lokomotivy a chůzi po trávníku- ZELENI, takto jsou zařazeny okolní pozemky v KN. Po roce je výsledek ten, že ÚMO 2 nechalo natlouct dřevěné kůly podél zastávky, nejspíš proto, aby chodci neohrožovali auta a kamiony, kteří na tom trávníku vesele jezdí a parkují. Z čehož tedy vyplývá, že občané na území Slovan si můžou začít parkovat na jakémkoli trávníku, protože zde jsou auta Úřadem preferována a chráněna před obyčejným pěším lidem. Zajímalo by mě, zda-li ty kůly a mizerné osvětlení zastávky MHD odpovídají příslušným bezpečnostním předpisům a nařízením, když už jsou zde s požehnáním ÚMO2 a Městskou policií veřejně porušovány zásady parkování a vjezdu vozidel na trávník města.
8. 1. 2018 10:23 Město Plzeň
Dobrý den, Odbor životního prostředí ÚMO Plzeň 2- Slovany instalaci zábran konzultoval se strážníky městské policie. Plocha trávníku je využívána k parkování osobních i nákladních automobilů nejen na místě, které uvádíte. Ulice Lobezská měla projít rekonstrukcí ihned po rekonstrukci ulic Francouzská a Částkova. V této době sice rekonstrukce neproběhla, ale po ukončení stavby „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“ je v plánu rekonstrukci této ulice od ul. Sladkovského ke kruhovému objezdu s ul. Částkova realizovat. V projektu na rekonstrukci jsou právě plochy zeleně podél ulice převážně využity pro stavbu parkovišť . K řešení problému s parkováním již byly použity betonové květníky. U trolejbusové zastávky byly naistalovány dřevěné kůly, aby auta neohrožovala provoz na zastávce. Ochránit ale tak velké plochy před parkováním jinými technickými prostředky je velmi nákladné a není v silách odboru životního prostředí . Proto je nutné, aby hlídky městské polici tento nešvar nepřetržitě postihovaly. Proto v této věci jsme již oslovili městskou policii s žádostí o důslednou kontrolní činnost. Pěkný den a děkuji za spolupráci. S pozdravem Ing. Helena Müllerová Tajemnice ÚMO Plzeň 2- Slovany
předchozí 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 další
Provozovatel shromažďuje o uživatelích pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné ke kontaktování uživatele. Tyto údaje zároveň nepředává třetí straně.
Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP