Výzvy a formuláře

Formuláře k vyúčtování dotace z Komise protidrogové a prevence kriminality RMP

V příloze naleznete formuláře k vyúčtování poskytnutého finančního příspěvku pro rok 2018 z Komise protidrogové a prevence kriminality RMP v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence.

Vyplněné formuláře odevzdejte nejpozději do 31. 12. 2018.

V případě Vašich dotazů se obracejte na Mgr. Zdeňku Dolejší nebo Mgr. Andreu Gregorovu
email: dolejsi@plzen.eu, telefon 378 032 254
email: gregorova@plzen.eu , telefon 378 032 256

Závěrečná hodnotící zpráva o čerpání dotačního příspěvku za rok 2018.doc
Vyúčtování  dotace - část B.xls

Formuláře k vyúčtování dotace z rozpočtu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP

V příloze naleznete formulář k vyúčtování poskytnuté dotace z rozpočtu Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence za rok 2018.  

Závěrečná zpráva o projektu 2018.doc
Vyúčtování  dotace - část B.xls

Vyplněné formuláře odevzdejte nejpozději do 30. 1. 2019.

V případě Vašich dotazů se obracejte na Mgr. Zdeňku Dolejší nebo Mgr. Andreu Gregorovu
email: dolejsi@plzen.eu, telefon 378 032 254
email: gregorova@plzen.eu , telefon 378 032 256

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP