Výzvy a formuláře

Dotační program v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence.


Statutární město Plzeň, prostřednictvím Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP vyhlašuje dotační program v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence.
Formuláře pro poskytnutí dotací naleznete v příloze článku.
Žádosti pro poskytnutí dotací se přijímají na Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP, nám. Republiky 16, Plzeň.
Žádosti jsou přijímány průběžně, nejpozději do 7. srpna 2018.

Pravidla

Dotační program

Žádost o dotaci - obecná část A

Žádost o dotaci - specifická část B

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP