Výzvy a formuláře

Statutární město Plzeň vyhlašuje prostřednictvím Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení dotační program v rámci Komise protidrogové a prevence kriminality města Plzně na rok 2018.

Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně oznamuje, že v termínu od 14. března do 23. března 2018 je možné podávat žádosti o poskytnutí finanční dotace pro rok 2018.
Formuláře žádosti a pravidla pro poskytování dotací najdete na webových stránkách města Plzně www.plzen.eu, granty a dotace, v listinné podobě na Odboru bezpečnosti, prevence kriminality s krizového řízení MMP.
Podrobnější informace k dotačnímu řízení Vám poskytnou:

V případě Vašich dotazů se obracejte na Mgr. Zdeňku Dolejší nebo Mgr. Andreu Gregorovu
email: dolejsi@plzen.eu, telefon 378 032 254
email: gregorova@plzen.eu , telefon 378 032 256

Dotační program v rámci Komise protidrogové a prevence kriminality Rady města Plzně na rok 2018

Pravidla pro poskytování dotací v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence

Formulář žádosti - komise A

Formulář žádosti - komise B

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP