AMOK 2022: Na Viktorce řádili střelci a fotbaloví chuligáni

AMOK 2022: Na Viktorce řádili střelci a fotbaloví chuligáni

Fotbalový zápas. Vyhrocená atmosféra. Potyčka. Dva fotbaloví chuligáni vytahují střelné zbraně a pálí do lidí… Takový byl námět taktického cvičení AMOK 2022.

Na policisty, zdravotnické záchranáře, strážníky městské policie, hasiče a vojáky čekal na městském fotbalovém stadionu ve Štruncových sadech – v Doosan Aréně – simulovaný útok aktivních střelců. Úkolem všech složek IZS (integrovaného záchranného systému) bylo nejen eliminovat pachatele, ale také evakuovat návštěvníky stadionu, ochránit je před hrozícím nebezpečím a poskytnout jim zdravotnickou i psychosociální pomoc.

Cvičení AMOK v Plzni se zúčastnilo přibližně šest set figurantů a více než dvě stovky zasahujících z řad složek IZS. Součástí cvičení byla i zkouška připravenosti svolání krizového štábu ORP (obec s rozšířenou působností) Plzeň.

Akce se konala i za podpory města Plzně. Stadion ve Štruncových sadech je v jeho vlastnictví a Plzeň je prostřednictvím své Správy informačních technologií (SIT) zapojena do mezinárodního projektu S4AllCities, v jehož rámci se cvičení konalo. Tento projekt je podpořen prestižním evropským dotačním programem pro výzkum a inovace Horizon 2020. V rámci cvičení byly proto testovány pokročilé technologie vyvíjené ve zmíněném projektu také v Plzni. Prezentace projektu i samotného cvičení AMOK se zúčastnili radní města Plzně Martin Zrzavecký, jenž má ve své gesci odbor bezpečnosti, a Vlastimil Gola, do jehož gesce mimo jiné spadá i oblast Smart Cities. Přijeli i zástupci ze španělského města Bilbao a řeckého města Trikala, jež jsou do projektu S4AllCities také zapojeni. Cílem tohoto projektu je snížit zranitelnost veřejných prostor, zmírnit následky teroristických útoků a jednání aktivních útočníků proti větší skupině osob, zvýšit informovanost lidí.


Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň