Bezplatné testování na infekční nemoci v Plzni

Závěrečná zpráva za rok 2023

                   

V týdnu od 18.9. do 22.9. 2023 se uskutečnil již třetím rokem projekt bezplatného testování na infekční nemoci. Zájemci sev Plzni mohli nechat otestovat na hepatitidu typu C, B, syfilis a HIV. Oceňujeme odvahu každého, kdo využil této veřejně dostupné služby. Z tohoto důvodu jsme také každému testovanému předali dárek v podobě potravinového a hygienického balíčku.

Celkem bylo otestováno 181 osob, kterým bylo v součtu realizováno 45 náběrů na konfirmační testy. Ve většině případů sejednalo o náběry na konfirmaci viru hepatitidy typu C. Z řad široké veřejnosti testování absolvovalo 58 osob, ostatní testovaní pak byli klienti sociálních služeb. Široká veřejnost se o projektu dozvěděla nejčastěji prostřednictvím internetu, od známých nebo šli náhodně okolo a využili možnosti se nechat otestovat.

Mobilní sanitka byla umístěna na 5 různých místech v Plzni, v odpoledních hodinách. Testování probíhalo ve Smetanových sadech, na parkovišti u Centrálního autobusového nádraží, před hlavním vlakovým nádražím na palubě Hamburk, před obchodním centrem Plaza a v blízkosti Městské charity, konkrétně před Domem sv. Františka. Mobilní sanitku poskytla Česká společnost AIDS pomoc, z.s. Organizace kromě mobilní sanitky zajistila také personál, který zájemce v sanitce testoval. O finanční podporu celého projektu se postarala farmaceutická firma AbbVie, s.r.o.

Součástí testování bylo před a potestové poradenství, které zajišťovali terénní pracovníci organizace Point 14, z.ú. a pracovníci kontaktního centra organizace Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. Pracovníci nízkoprahových služeb poskytovali základní informace o testovaných nemocech, o možnostech přenosu těchto nemocí, případně pak o postupu léčby včetně nabídky pomoci s jejím zprostředkováním. Všechny tyto informace byly pro zájemce také vytištěny a předány ve formě letáku. Pokud někomu z přítomných zájemců vyšly výsledky orientačních testů na některou z testovaných nemocí reaktivní, personál v mobilní sanitce realizoval náběry na testy konfirmační. Jejich vyhodnocení probíhalo v laboratoři. Výsledky testů budou k dispozici u zaměstnanců, kteří se do chodu projektu aktivně zapojili. Ti jsou připraveni aktivně reagovat na potřeby testovaných a v případě, že se laboratorně potvrdí pozitivita testu, poskytnout individuální asistenční službu do příslušných zdravotnických zařízení.

Cílem projektu bylo zjistit výskyt viru HIV, syfilis, VHB a VHC a tím předcházet šíření těchto infekcí. Všem zájemcům jsme také předávali základní informace o testovaných nemocech. Dalším cílem bylo zjistit jejich zdravotní stav a případně v co nejkratší době zajistit adekvátní lékařskou péči.
Jsme rádi, že díky tomuto projektu přispíváme k prolomení bariér, které jsou spojené s testováním. V mnoha případech je testování zpoplatněné, není anonymní nebo je potřeba se objednat.


Za Point 14, z.ú. Mgr. Aneta Rothová

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň