Domácí násilí není v pořádku

Domácí násilí není v pořádku

Tak zní název preventivní metodiky pro školy, která vznikla pod záštitou magistrátního odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení. Na jejím vzniku se podíleli odborníci z organizací Diakonie Západ, Pedagogicko – psychologické poradny Plzeň a Ligy otevřených mužů.


Problematiku domácího násilí řeší cíleně odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení ve spolupráci s organizací Diakonie Západ jako hlavním partnerem od roku 2020. Za tímto účelem vznikla samostatná platforma složená z odborníků různých institucí, kteří se problematikou domácího násilí zabývají. „Zástupci pracovní skupiny k problematice domácího násilí, kterou vede organizace Diakonie Západ a gestorem je náš magistrátní odbor, navrhli konkrétní aktivity, které jsou zahrnuty do strategické části Koncepce protidrogové prevence a prevence kriminality 2016 – 2022, každoročně vyhodnocovány a aktualizovány. Vytvoření preventivní metodiky pro školy bylo jednou z těchto dílčích aktivit“, uvedla Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně.


Cílem metodiky je pomáhat učitelům jednoduše uchopit toto důležité téma ve výuce a vytvořit u žáků 2. st., SŠ základní povědomí o domácím násilí a možnostech jeho řešení. Metodika je stavěná tak, aby ji učitelé po absolvování workshopu mohli snadno a samostatně realizovat se svými kolektivy.
„Aktuálně probíhají workshopy zejména pro učitele plzeňských škol, a to ve dvou termínech, jeden již proběhl 30. 5. a druhý je plánovaný na 13. 6. Jedná se o čtyřhodinový bezplatný workshop pod vedením tandemu lektorů (PPP Plzeň, Intervenční centrum, Diakonie Západ, Bílý kruh bezpečí, LOM, Člověk v tísni). Je určený pro běžné učitele 2. stupně, SŠ, kteří mají o toto téma zájem, nebo spadá do jejich záběru, ŠMP, vychovatele, pracovníky ve volnočasových organizacích“, sdělil Milan Žižka z Pedagogicko – psychologické poradny Plzeň.


Spolu s úvodním zaškolením slouží tato metodika jako inspirativní manuál, který není pro učitele závazný. Je chápána jako nabídka, inspirace a představení způsobu práce se žáky. Autoři a zároveň lektoři primární prevence budou podporovat účastníky workshopu také návaznou konzultační podporou a realizací dílčích aktivit se žáky.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň