Pět instalovaných kontejnerů na použitý injekční materiál lidé využívají, projekt je úspěšný

Pět instalovaných kontejnerů na použitý injekční materiál lidé využívají, projekt je úspěšný

O speciální kontejnery na vhození použitého injekčního materiálu, které nainstalovalo město Plzeň ve spolupráci s organizací Point 14, je mezi veřejností zájem. S umístěním v prvních lokalitách centrálního obvodu se začalo na konci minulého roku, nyní sběrné nádoby fungují na pěti místech už několik týdnů. Nachází se u autobusového nádraží v Tylově ulici, dále v Domažlické ulici, U Trati, v Borském parku a u hlavního vlakového nádraží. Využívat je mohou zejména uživatelé drog, kteří chtějí bezpečně zlikvidovat použité náčiní. Mohou posloužit ale i těm, kteří používají injekční materiál ze zdravotních nebo jiných důvodů.

Na území města Plzně je ročně nalezeno více než tři tisíce pohozených injekčních stříkaček. Ve spolupráci s terénními pracovníky organizace Point 14 byla vytipována exponovaná místa, kde dochází dlouhodobě k většímu počtu těchto nálezů, a zde nechalo město Plzeň postupně nainstalovat speciální kontejnery na injekční odpad. „Už přes měsíc je v provozu všech pět kontejnerů, ve kterých jsme za toto období našli 56 vhozených injekčních stříkaček. Vezmeme-li v úvahu, že se jedná teprve o začátek projektu, nejde o malé číslo,“ uvedl Karel Nyerges, ředitel Point 14, z. ú.
„Realizací tohoto pilotního projektu usilujeme o bezpečnější prostředí pro děti i pro všechny další občany a návštěvníky města Plzně. Zároveň je důležité informovat, jak postupovat v případě nálezu použitého injekčního materiálu, a proto jsme ve spolupráci se zaměstnanci organizace Point 14 připravili edukační videa,“ řekla Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně.

„Věřím, že v budoucnu budou kontejnery využívány více a časem dojde k jejich instalaci i v jiných částech města. Zatím se o provoz starají terénní pracovníci Pointu, ale do budoucna bychom chtěli, aby se o tento projekt starali sami klienti. Chceme, aby měli možnost ukázat, že i oni dokáží být důležitými a užitečnými pro společnost. Je to jeden z cílů naší organizace a vidět jej můžeme již nyní, a to například na projektu Čistý podchod, kde naši klienti už od roku 2014 pomáhají jedenkrát v týdnu s úklidem podchodu u Centrálního autobusového nádraží Plzeň,“ upřesnil Karel Nyerges.

Cílem projektu je zabránit především tomu, aby použité injekční jehly a stříkačky nezůstávaly ležet na ulici, v parcích nebo na dětských hřištích.

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň