Plzeň rozšířila kamerový systém v Malesicích a pracuje na modernizaci celého městského systému

O tři nové kamery rozšířila Plzeň svůj městský kamerový systém v devátém obvodě Malesice. Z důvodu zvýšení bezpečnosti kamery sledují lokalitu u bytových domů v ulici U Potoka, křižovatku ulic Chotíkovská – Ke Kostelu a prostor víceúčelového hřiště v ulici Ke Sv. Josefu. Projekt dokončila Správa informačních technologií města Plzně v první polovině října, do agendy nyní kamery převezme Správa veřejného statku města Plzně, která dohlíží na celý systém. Investice stála přes 600 tisíc korun bez DPH a podařilo se ji uhradit z rozpočtu města z fondu prevence kriminality.


„Naším cílem je zvyšovat bezpečnost Plzeňanů a instalace nových kamerových prvků je jedním z nástrojů, jak toho docílit. Proto je každá z uvedených lokalit osazena nejnovější inteligentní vícesměrovou kamerou, která poskytuje čtyři nezávislé obrazy. Díky integrovanému infračervenému osvětlení může kamera pořizovat ostré snímky i za extrémně špatných světelných podmínek. Kromě nových instalací pracujeme také na modernizaci zařízení osazených v první a druhé etapě v letech 2009 a 2010,“ uvedl primátor města Plzně Roman Zarzycký.


„V současnosti se na území devátého obvodu nachází šest různých kamerových prvků. Aktuální rozšíření navázalo na dvě původní kamery v Malesicích a jednu v Dolním Vlkýši, který do devátého obvodu také patří. Tam byla loni umístěna otočná kamera na náves a rok předtím byl na příjezdovou komunikaci instalován i dopravní radar monitorující projíždějící vozidla, což má kromě dohledu na rychlost vozidel rovněž význam pro prevenci kriminality. Věřím, že to našim občanům přispěje k pocitu většího bezpečí,“ řekl Aleš Tolar, náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí a současně starosta Městského obvodu Plzeň 9-Malesice.


Soustava v Malesicích je připojena do městského kamerového systému, data jsou uložena v datových centrech Správy informačních technologií. Součástí zakázky za 600 tisíc korun bez DPH byla také instalace dvou úseků vzdušného vedení optických kabelů na nové i stávající sloupy. Práce zrealizovala společnost SUPtel, a. s.


Městský kamerový systém v Plzni patří mezi nejlepší v České republice. S posledním rozšířením v Malesicích zahrnuje celkem 238 kamer, od roku 2014 již s FullHD rozlišením. Instalovaná zařízení monitorují dopravu, umístěna jsou v sadovém okruhu, v areálech hřbitovů, sledují okolí základních škol, sportovišť a další riziková místa. Záznamy jsou uchovávány po dobu 30 dnů a podle státní a městské policie pomáhají objasňovat dopravní nehody, přestupky, výtržnictví a podobně. Přispívají i k prevenci kriminality a větší bezpečnosti občanů,“ doplnil Jiří Winkelhöfer, radní města Plzně pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality.


Plzeň buduje kamerový systém od roku 1997 a v nové digitální podobě od roku 2009. Záznamy se sledují na několika pracovištích, centrální středisko se nachází v objektu státní policie na Klatovské třídě. Systém je každoročně rozšiřován do jednotlivých městských obvodů, kromě Malesic to bylo v posledních letech například do prvního a čtvrtého obvodu. V loňském roce začalo město i s výměnou již dosluhujících kamer instalovaných v letech 2009–2010. V rámci již probíhající rekonstrukce bude do konce příštího roku vyměněno celkem 21 stávajících kamer, na vybraných křižovatkách instalováno 16 panoramatických kamer poskytujících trvalý přehled o celém prostoru. Dobudovány budou optické trasy pro kvalitnější přenos signálu. Kamery doplní Plzeň také na vyhlídku Paluba Hamburk u hlavního vlakového nádraží a na náměstí T. G. Masaryka.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň