Plzeň rozšířila svůj městský kamerový dohlížecí systém

Plzeň rozšířila svůj městský kamerový dohlížecí systém o tři nové kamery v návaznosti na instalaci senzorů – „Sound Event Detector“ (SED) detektorů střelby, panických výkřiků a tříštění skla.

Kamerové body byly instalovány v blízkosti míst osazených senzory, čímž dojde k zefektivnění kamerového systému tak, aby bylo možné ověřit událost, případně vytěžit další informace k řízení incident/alertu z místa události (pohled kamery na místo události). Rozšíření stávajícího MKDS je realizováno za účelem napomáhání odhalování trestné a přestupkové činnosti, projevy vandalismu při ničení městského, ale i soukromého majetku, nedovolené ukládání odpadků, nedovolené parkování, obtěžování občanů podnapilými osobami a mnoho dalších protiprávních jednání. Kamerové body byly umístěny v lokalitách Kopeckého sady, Smetanovy sady a v ulici Šumavská x Lindauerova. V současné době městský kamerový dohlížecí systém obsahuje 298 kamer.

Město Plzeň na tento projekt získalo dotaci 550 tisíc korun od Ministerstva vnitra na rozšíření kamerového systému z Programu prevence kriminality na místní úrovni. Práci zrealizovala společnost SUPtel, a. s.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň