Pořádková jednotka Městské policie Plzeň oslavila 15. výročí svého vzniku

Pořádková jednotka Městské policie (MP) Plzeň oslavila významné jubileum. Při příležitosti 15. výročí jejího vzniku se všichni členové sešli v Obřadní síni plzeňské radnice k předání pamětních listů, plaket a dalších ocenění.

Fotografie: M. Pecuch

Slavnostního ceremoniálu se zúčastnil primátor města Plzně Roman Zarzycký, člen Rady města Plzně pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiří Winkelhöfer, přítomen byl také velitel Městské policie Plzeň Petr Nováček a další čestní hosté z řad Policie ČR a veřejného sektoru.
„Jsem rád, že mám možnost vám poděkovat za vaši práci. Jako členové pořádkové jednotky procházíte tvrdým výcvikem a taktickými cvičeními, abyste dokázali zajistit bezpečnost Plzeňanů v krizových situacích. Toho si velmi cením a děkuji vám za to jako primátor a z minulých let také jako ředitel hokejového klubu, protože v rámci hokeje i fotbalu máte při rizikových zápasech své nezastupitelné místo,“ uvedl primátor Roman Zarzycký. Radní města Plzně pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiří Winkelhöfer dodal: „Být členem pořádkové jednotky je náročné časově i fyzicky. Svou práci vykonáváte skvěle a musíte se udržovat ve výborné fyzické kondici. Děkujeme za vaši službu.“

Pořádková jednotka se stala nedílnou a pevnou součástí organizačních struktur Městské policie Plzeň. Nasazována je především při zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti osob během sportovních akcí, pochodů a demonstrací. Ročně jsou její členové nasazováni průměrně do šesti desítek akcí. Jednotlivá družstva jsou složena jak ze strážníků obvodních služeben, kteří denně v ulicích plní své běžné povinnosti, tak z vedoucích pracovníků MP Plzeň.

Vaše práce je klíčová pro udržování bezpečnosti a veřejného pořádku v našem městě. Oddanost a profesionalita, kterou vždy prokazujete, jsou pro nás důkazem, že jste silný tým. Moc si vážím toho, co pro zajištění bezpečnosti občanů i ochranu majetku města děláte, chtěl bych vám za to poděkovat a do budoucna vám popřát mnoho úspěchů,“ vyjádřil podporu členům pořádkové jednotky Petr Nováček, velitel MP Plzeň.

Být členem pořádkové jednotky vyžaduje píli a náročnou fyzickou přípravu. S tím vším jsou spojena pravidelná taktická cvičení pro zdokonalení se ve zvládnutí mimořádných a krizových situací při bezpečnostních opatření. Jednotka tzv. těžkooděnců v současnosti čítá 27 členů.

Mnoho členů pořádkové jednotky má za sebou řadu záslužných činů, při kterých zachránili lidské životy, zadrželi pachatele trestných činů, pomohli zraněným osobám, ale také se např. s dalšími strážníky městské policie účastnili pomoci při odstraňování následků živelné pohromy po povodni v obci Heřmanice na Liberecku v srpnu roku 2010, o dva roky později vypomáhali kolegům v Ústí nad Labem při obdobné situaci, kdy chránili před rabováním opuštěné domy. V roce 2021 část z nich odjela ve svém osobním volnu pomáhat s likvidací škod po tornádu na jižní Moravu.

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň