V Plzni na Skvrňanech probíhá odvoz nečistot a usazenin

V areálu společnosti SUEZ CZ v Plzni - Skvrňanech probíhají úklidové a manipulační práce. Při nich jsou přečerpávány dříve navezené odpadní vody a kaly do cisteren a uzavíratelných IBC kontejnerů. Při manipulaci může dojít k uvolnění zápachu. V žádném případě se nejedná o únik zdraví škodlivých látek. Žádné nebezpečí nehrozí. Rozsah a charakter zápachu by se neměl vyjímat běžnému provozu. Intenzitu jeho šíření umocňují aktuální klimatické podmínky a vydatné bouřky spojené s výrazným poklesem atmosférického tlaku.

„Rádi bychom občany města Plzně ujistili, že děláme vše, co je v našich silách, abychom provedli tyto nutné práce v co nejkratším termínu“, uvedla Kateřina Kodanová z firmy SUEZ CZ.