Složky IZS žádají občany o spolupráci při realizaci taktického cvičení

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás upozornit, že dne 7. října 2021, v době od 09.00 do 17.00 hodin, bude omezen vstup a volný pohyb veřejnosti v prostoru přírodního koupaliště a přilehlého lesoparku Ostende u Velkého Boleveckého rybníka v Plzni. Důvodem omezení vstupu je zajištění bezpečnosti osob při organizování taktického cvičení složek integrovaného systému, které je realizováno ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému a změně některých zákonů.

Žádáme občany, aby po dobu probíhajícího cvičení do lokality Velkého Boleveckého rybníka a přilehlého lesoparku nevstupovali.

Pokud se v této době budete pohybovat v dotčené oblasti, prosím respektujte pokyny příslušníků Policie České republiky a strážníků Městské policie Plzeň. Zároveň dbejte zvýšené pozornosti při pohybu po pozemních komunikací v okolí místa cvičení, bude zde probíhat zvýšený provoz vozidel složek integrovaného záchranného systému, zejména Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Za případně vzniklé komplikace se předem omlouváme.