Program Be Safe má za sebou první úspěšný rok

Středisko pro prevenci, léčbu a následnou péči drogově závislých POINT 14 provozuje na Plzeňské klubové a hudební scéně program s názvem Be Safe.

Nezisková organizace POINT 14, která se zaměřuje na pomoc drogově závislým, v rámci programu Be Safe poskytuje preventivní služby přímo na techno párty a klubových akcích v Plzni. Terénní sociální pracovníci jsou schopni návštěvníkům takových akcí nabídnout nejen Harm Reduction materiály – tedy materiály, které snižují rizika (například špunty do uší, kondomy aj.), ale i zdravotní poradenství, základní zdravotní ošetření a pomoc při případném předávkování nebo kontraindikaci užitých látek. Pro účastníky mají navíc k dispozici potravinový servis a hlavně alkohol tester, aby se případní řidiči mohli otestovat, zda mohou usednout za volat.


Be Safe byl pro své potenciální klienty poprvé k dispozici 18. června na Techno párty „Freeday 2016“. V dalších měsících se organizaci podařilo proniknout i na plzeňskou klubovou scénu. V současné době se pracovníkům Point 14 podařilo navázat velmi dobrou spolupráci s klubem Darkside, který velmi dobře spolupracuje a vítá poskytování této služby na svých akcích.


Od počátku realizace programu Be Safe se terénním sociálním pracovníkům podařilo nakontaktovat na 93 lidí. V rámci tohoto programu je klientům nejčastěji poskytován informační servis týkající se převážně programu Be Safe a toho, k čemu slouží a dále informují o rizicích, které s sebou nese užívání drog. Velmi často také pracovníci programu distribuují Harm reduction materiál (tedy materiál, který snižuje rizika) jako jsou například kondomy a špunty do uší. Návštěvníci mají také velmi často zájem o využití alkohol testeru.


„Terénní adiktologická práce zaměřená na taneční scénu vznikla v reakci na absenci podobné služby v Plzni a okolí Plzně.


Z výzkumů a z praxe víme, že na tanečních akcích je konzumace nelegálních drog mnohem vyšší než u obecné populace. V klubech nebo na diskotéce dochází také ve většině případů k prvnímu nabídnutí drogy.


Projekt Be Safe se proto zaměřuje na (potenciální) uživatele legálních a ilegálních drog na taneční scéně. Jedná se o kombinaci drogové prevence s intervencí ke snižování rizik v prostředí kulturních akcí, které jsou spojeny s produkcí taneční hudby. Návštěvníci akcí jsou upozorňováni například na možná rizika předávkování neznámými látkami nebo o nebezpečí, které je spojené s kombinací různých návykových látek. Poskytujeme také informace z oblasti sexuálního zdraví, informujeme o možnosti dehydratace, přehřátí organismu atd. Projekt realizují pracovníci s dostatečnými teoretickými znalostmi i praktickými dovednostmi, připraveni a schopni poskytnout první pomoc a krizovou intervenci.


Projekt byl na počátku financován z vlastních zdrojů organizace. V průběhu roku byl pak podpořen Odborem bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně,“
uvedl Karel Nyerges ředitel POINT 14.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň