Speciální skupina kontrolovala lokalitu boleveckých rybníků a rozdávala letáky, jak se v rekreačních oblastech chovat

Speciální skupina kontrolovala lokalitu boleveckých rybníků a rozdávala letáky, jak se v rekreačních oblastech chovat


Informovat návštěvníky rekreačních oblastí v Plzni, co je na daném území povoleno a co se naopak nesmí, bylo jedním z cílů víkendové preventivní akce kolem boleveckých rybníků. Uskutečnila se v sobotu 2. července a zúčastnili se jí zástupci Magistrátu města Plzně, Správy veřejného statku města Plzně, městské policie, Policie České republiky včetně psovoda, zástupci Městského obvodu Plzeň 1 a hasiči. Speciální skupina kontrolovala situaci, upozorňovala návštěvníky na nevhodné chování a její členové rozdávali letáky, na nichž je pomocí piktogramů neboli jednoduchých obrázků a textu v češtině i třech jazykových mutacích názorně popsáno, čeho se mají lidé vyvarovat.

Akci město spustilo kvůli rostoucímu nepořádku, vandalismu a páchání přestupků včetně například pytláctví, jež se v rekreačních oblastech množí. I proto radnice plánuje intenzivnější dohled nad vybranými lokalitami. Akce měla preventivní charakter a osvětová kampaň bude pokračovat.

Jen za loňský rok činí škody na městském majetku kolem milionu korun. Kromě ničení mobiliáře včetně podpálených altánů či poškozených cvičebních strojů se nyní množí i případy nelegálního rozdělávání ohňů. Město proto informuje návštěvníky a současně je žádá i o pomoc. V případě, že budou svědky vandalismu či jiného zakázaného chování, aby neprodleně volali městskou policii nebo Policii České republiky. Do vybraných lokalit v nejbližších dnech pracovníci Správy veřejného statku města Plzně, jež se o lokality i mobiliář stará, umístí viditelné informativní letáky.

Co je v rekreačních oblastech města Plzně zakázáno?


• Rozdělávat oheň mimo k tomu určená místa
• Odhazovat odpadky mimo odpadkové koše/pytle
• Poškozovat dřeviny
• Trhat chráněné rostliny
• Chytat ryby
• Sbírat škeble
• Parkovat v lese a na zeleni

Přílohy

Informativní leták

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň