Strážníci a zaměstnanci městské policie obdrželi ocenění za věrnost, mimořádné činy, záchrany životů a statečnost

Ocenění strážníků a zaměstnanců plzeňské městské policie se uskutečnilo ve středu 19. dubna 2023 v Obřadní síni radnice. Primátor Plzně Roman Zarzycký jim spolu s radním pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiřím Winkelhöferem, velitelem Městské policie Plzeň Petrem Nováčkem a dalšími čestnými hosty předal ocenění za věrnost, vykonané mimořádné činy, záchrany životů a statečnost.

Ocenění strážníků a zaměstnanců plzeňské městské policie (foto: M. Pecuch)

 

Věrnostního ocenění se dostalo všem, kteří u městské policie slouží 10, 15, 20, 25 let a dosahují dlouhodobě vynikajících pracovních výsledků při plnění úkolů tohoto sboru.

„Je mi velkou ctí poděkovat nejen všem oceněným strážníkům za jejich práci, ale i ostatním zaměstnancům městské policie. Bez jejich fungování si nedokážu život v Plzni představit,“ řekl při zahájení slavnostní akce primátor Plzně Roman Zarzycký.

„Srdečně děkuji plzeňským strážníkům za jejich nasazení ve službě. Gratuluji oceněným, vážím si jejich věrnosti a statečnosti a těším se na společnou práci v dalších letech,“ doplnil radní pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality Jiří Winkelhöfer.

„Je tomu teprve pár měsíců, co se tato organizace stala nedílnou součástí mého života. Chtěl bych poděkovat všem strážníkům za jejich zodpovědnou práci a přístup k výkonu služby. Nesmím zapomenout ale i na další zaměstnance městské policie, kteří se podílí na chodu organizace,“ uvedl Petr Nováček, velitel městské policie.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň