Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení

Sídlo odboru: 

Plzeň, náměstí Republiky 16, 306 32, telefon: 378 032 251

Zásadní úkoly odboru:

  • Zajišťuje koordinaci a spolupráci při řešení bezpečnosti na území města Plzně mezi samosprávou, Policií ČR, Městskou policií Plzeň a dalšími institucemi a organizacemi.
  • Společně s Policií ČR a Městskou policií Plzeň definuje na území města riziková místa v oblasti bezpečnosti a spolupodílí se na zlepšení bezpečnostní situace na území města.
  • Zajišťuje možnost nepřetržité komunikace mezi občany města a partnery projektu Bezpečné město (samospráva, Policie ČR, Městská policie Plzeň) v oblasti bezpečnosti.
  • Zpracovává projektové záměry v rámci městského programu prevence  kriminality a protidrogové politiky. 
  • Z pověření primátora nebo pověřeného zastupitele pro oblast bezpečnosti zpracovává metodická doporučení pro činnost městské policie a provádí prošetřování stížností na postup městské policie.
  • Řídí, zajišťuje a koordinuje činnost orgánů města v oblasti krizového řízení, obrany a ochrany obyvatelstva a napomáhá koordinaci činnosti Integrovaného záchranného systému (IZS) při řešení krizových situací na území města Plzně a v rámci výkonu činností pověřeného obecního úřadu i na celém správním území Plzně jako obce s rozšířenou působností.

     

 KONTAKTY

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň