Mimořádné události v distribuční soustavě ČEZ

Co dělat v případě mimořádné události

Mimořádné události v distribuční soustavě ČEZ.

Informace o krizovém informačním systému pro města a obce a manuály pro starosty, členy krizových štábů a občany.

Užitečné odkazy:

Mimořádné události v distribuční soustavě

Manuály:

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň