Občan v ohrožení

Co dělat v případě mimořádné události

Jak se zachovat při mimořádné události

Při vzniku mimořádné události volejte

 • 150 HASIČI
 • 155 ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
 • 156 MĚSTSKÁ POLICIE
 • 158 POLICIE ČR
 • 112 EVROPSKÉ ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

Při volání na některou z tísňových linek uveďte

Tísňové volání musí být co nejstručnější a nejvýstižnější. Doporučená struktura telefonátu je následující:

 • Sdělte, co se stalo (popis a charakter události).
 • Sdělte, kde přesně se událost stala (město, ulice, číslo domu, křižovatka apod.).
 • Sdělte, kdy se událost stala (nebo se stále děje).
 • Sdělte své jméno a telefonní číslo.
 • Nezavěšujte jako první. Buďte připraveni poskytnout operátorům doplňující informace.
 • Po ukončení hovoru může být uskutečněn zpětný telefonát, který ověří pravdivost nahlášené zprávy.

Užitečné odkazy:

Instruktážní video:

https://www.youtube.com/watch?v=UvPCiQhLGUc
https://www.jaktak.cz/jak-volat-o-pomoc-na-tisnove-linky.html
Mobilní aplikace Záchranka

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň