Projekty

 

Oddělení krizového řízení Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně připravilo pro občany atraktivní a velice zajímavý odkaz na webové stránky „záchranný kruh“. Stránky poskytují praktické a aktuální informace o rizicích a přípravě občana na mimořádné události.

 

V průběhu měsíce ledna a února 2018 předalo Oddělení krizového řízení Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně do plzeňských základních škol brožury z informačně vzdělávacího projektu „Vaše cesty k bezpečí“ viz odkaz http://krizport.firebrno.cz/file/2633/.
Tyto brožury slouží k přípravě občana na různá nebezpečí a mimořádné události. Brožury obsahují např. informace k varování a k evakuaci obyvatelstva, ale i k chování občanů při požárech, bezpečnosti na silnicích a k obecné kriminalitě.
Tento projekt navazuje volnou formou na již probíhající Seminář pro ZŠ – Mimořádné a krizové situace a jejich praktické zvládání, který probíhá postupně také na všech plzeňských ZŠ.

Oddělení krizového řízení Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně se podílí každoročně s Hasičským záchranným sborem na soutěži „Malý záchranář“.
Soutěže se účastní čtyřčlenná družstva složená z žáků 4. - 5. tříd základních škol z Plzně. Soutěží se ve znalostech a praktických dovednostech žáků souvisejících s výukou „ochrany člověka za mimořádných událostí“, například ve znalostech využití linek tísňového volání, základů poskytování první pomoci, zásad chování za mimořádných událostí, znalostí základů požární prevence, dopravní bezpečnosti, osobního bezpečí aj. Soutěž má již 15letou tradici.

Oddělení krizového řízení Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně rovněž pořádá každoročně s Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje výtvarnou soutěž pro žáky plzeňských základních škol: „Kdy zavolat 150“.
Výtvarná soutěž je určena pro dvě kategorie žáků: 2.-3. tříd a 4.-5. tříd plzeňských základních škol.
Výtvarnou soutěž pořádá Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje spolu s Odborem bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně a Katedrou výtvarné kultury Fakulty pedagogické ZČU v Plzni pod záštitou primátora města Plzně. Při této soutěži žáci malují obrázky na téma zasahujících složek IZS.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň