Analýza rizik

Obsah analýzy rizik

Obsahem jsou přehledy zdrojů mimořádných událostí, přehled pravděpodobných mimořádných událostí, včetně možnosti jejich vzniku, rozsahu a ohrožení pro území kraje a předpokládané záchranné a likvidační práce.

Odkaz:
Analýza rizik ORP Plzeň