Metodika činnosti

Krizové řízení je souhrn činností věcně příslušných orgánů zaměřených na …
- analýzu a vyhodnocení bezpečnostních rizik
- plánování
- organizování
- realizaci
- kontrolu

… činností prováděných v souvislosti s řešením krizové situace.

Rozlišujeme přípravu na krizové situace a řešení samotné krizové situace.


Krizové řízení je chápáno jako pro-aktivní způsob řízení a zahrnuje:
- prevenci - zavedení opatření, která minimalizují vznik krizové situace
- připravenost na zvládání krizové situace – v případě vzniku krizové situace se zmenšují dopady na chráněné zájmy
- zvládnutí následků (dopadů), které sebou krizová situace přinese
- zajištění návratu do stabilizovaného stavu
- obnova a další rozvoj postiženého území

Starosta obce s rozšířenou působností i starosta obce mají v souvislosti s přípravou a s řešením krizových situací své povinnosti. Spolupráce mezi městem Plzeň a obcemi v ORP Plzeň při přípravě a řešení mimořádných událostí a krizových situací vyplývá ze zákona č. 240/2000 Sb. Zaměstnanci Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení, oddělení krizového řízení MMP jsou připraveni starostům obcí v ORP Plzeň poskytnout metodickou pomoc.

Za jednotlivé problematiky odpovídají a metodickou pomoc poskytují:

Problematika 
Pracovník OKŘ
Kontakt – tel.
Kontakt – mail.
Ochrana obyvatelstva – varovné systémy
Ing. Jiří Karas
378 033 800
 
Krizové řízení a krizové plánování
Mgr. Marcela Duchková
378 033 804
 
Ochrana obyvatelstva - ukrytí
Bc. Pavel Štěpánek
378 033 816
 
Obranné plánování
Ing. Slavomír Tomčák
378 033 812
 
Hospodářská opatření pro krizové stavy a JSDH
Ing. Jiří Jakoubek
378 033 806
 


Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň