Péče o válečné hroby

Péči o válečné hroby upravuje zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon stanovuje práva a povinnosti v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa (dále jen "válečný hrob") a orgány státní správy a jejich působnost ve věcech válečných hrobů.

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností zákon (§4 odst. 1) ukládá:
*vést evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu;
    *informovat příslušný krajský úřad o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci.

Péče o válečné hroby na území České republiky je realizována podle následujících zásad:

Válečný hrob

Zákon definuje válečný hrob jako:


Přehled o válečných hrobech

http://mapy.kr-plzensky.cz/gis/valecne_hroby/


Odkazy