Užitečné odkazy

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

http://www.hzscr.cz/hzs-plzenskeho-kraje.aspx

 

Potvrzení o vykonání civilní služby

            https://www.mpsv.cz/cs/19734

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany