Užitečné odkazy

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

http://www.hzscr.cz/hzs-plzenskeho-kraje.aspx

 

Potvrzení o vykonání civilní služby

            https://www.mpsv.cz/web/cz/civilni-sluzba

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň