Požární řád města

Požární řád statutárního města Plzeň

Statutární město Plzeň zřizuje prostřednictvím městských obvodů jednotky sborů dobrovolných hasičů (dále JSDH; zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, § 68, odst.) a zpracovává na úseku požární ochrany níže uvedenou dokumentaci:

  • řád ohlašovny požáru pro město Plzeň;
  • zabezpečení preventivně výchovné činnosti ve městě Plzeň;
  • požární řád města Plzeň (Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, § 29, písmeno o));

Požární řád města Plzně

  •  zabezpečení úkolů požární ochrany pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu.

Další dokumenty

 Nařízení Plzeňského kraje č. 6/2011

Nařízení Plzeňského kraje č.5/2016

Jednotky SDH

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň