Užitečné odkazy

  • Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje


http://www.hzscr.cz/hzs-plzenskeho-kraje.aspx

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň