Policejní okrsky

Jak postupovat při vyhledávání informací o policejním okrsku?

Zvolte městský obvod, ve kterém hledáte příslušný policejní okrsek. Na kartě městského obvodu jsou vypsány všechny služebny a jejich policejní okrsky, které do daného obvodu zasahují. Kliknutím na název policejního okrsku zobrazíte detail konkrétního okrsku.

nebo

Zadejte hledanou adresu (ulici a číslo orientační) do vyhledávače a zobrazí se vám konkrétní policejní okrsek, do kterého zadaná adresa spadá.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň