Poradna městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Vložení dotazu

1521

4. 1. 2022 21:16 Gábina Kozáková
Zdravím, co si počít s občanem, který každý den sklápí zpětná zrcátka zaparkovaných aut v ulici? Vytrvale už půl roku. Děkuji za radu.
19. 1. 2022 13:38 Město Plzeň
Dobrý den, rozumím, že je tato situace velmi nepříjemná. Ráda bych se s vámi tedy domluvila na upřesnění údajů, tedy kde se tak děje a v jakém čase. Spojila jsem se s velitelem odboru analýzy a prevence kriminality u Městské policie Plzeň, který po sdělení konkrétnějších údajů zajistí dohled hlídky MP Plzeň a pokusí se celou věc řešit domluvou. Pouhým sklápěním zrcátek se dotyčný občan nedopouští poškození cizí věci, jiný prostředek než domluvu či zvýšený dohled tedy nemáme. Současně prosím o uvedení kontaktních údajů na vás – ideálně telefon, příslušná hlídka se tak s vámi lépe spojí. Děkuji, Mgr. Monika Ježková, DiS.
27. 9. 2021 16:35 M.H.
Dobrý den, chtěl bych upozonit na problém s opilci obtěžujícími a znečišťujícími okolí a to na křižovatce Sladkovského a Božkovské, parta bezdomovců nebo cizojazyčně mluvících občanů vysedává na betonové zídce naproti vietnamské večerce Můj obchod, popíjí alkoholické nápoje, zanechávají tam nepořádek a hlasitě obtěžují kolemjdoucí (i maminky s kočárky) na toaletu chodí na přilehlý bytový dům. Myslím, že městká část Slovany by měla být vhodná jak pro mladé rodiny, seniory tak slušné občany a ne abychom zde byli omezováni hulváty a alkoholiky a styděli se okolí domů kde bydlíme. Děkuji za odpověď M.H.
19. 1. 2022 13:37 Město Plzeň
Dobrý den, obvodní služebna MP Plzeň Slovany kontroly veřejného prostranství v lokalitě Sladkovského x Božkovská, zaměřené na dodržování pravidel občanského soužití a veřejného pořádku, zahrnula do plánu kontrol a hlídky městské policie Plzeň, obvodní služebny Slovany zde vykonávají namátkový dohled, a to i za využití městského kamerového systému. Kontroly zde probíhají již od 1. července 2021, kdy si na chování některých obyvatel stěžoval písemně jednatel SBD Škodovák. Nutno dodat, že shlukování osob, jejich sezení na betonové podezdívce, ani konzumace alkoholu není právně postižitelné, samozřejmě pokud jejich jednání nenaplní znaky přestupku nebo trestného činu. To dosud ale zjištěno nebylo. Např. obyvatelé domu Sladkovského 44-46 byli dopisem přes SBD Škodovák požádáni, aby nás o přestupcích těchto osob informovali na linku 156, to se ovšem minulo účinkem, resp. voláni jsme byli pouze 1x, a to k situaci, kdy osoba seděla na podezdívce a žádného protiprávního jednání se nedopouštěla. Závěrem tedy mohu doporučit obracet se přímo na zástupce velitele výše uvedené obvodní služebny pana Bečváře viz kontakt níže: Ing. Bc. Ladislav Bečvář zástupce velitele obvodní služebny Koterovská 83, 326 00 Plzeň +420 378 036 921
13. 9. 2021 16:46 Pavel Kopřiva
Dobrý den,chtěl bych se zeptat jak daleko od budovy může být ohniště.? soused si ho totiž udělal na svém pozemku,ale přímo pod mým oknem, i když má plno jiného místa před chatou.Chtěl bych podat na něj stížnost. jelikož mě kouřem znepříjemňuje život a nemohu ani otevřít okno.Prosil bych poradit kam a jak bych si mohl na něj stěžovat.Díky Kopřiva Pavel.
19. 1. 2022 13:36 Město Plzeň
Dobrý den, k uvedenému dotazu ve věci ohniště na sousedním pozemku uvádím: Zřízení ohniště na vlastním pozemku není ze zákona nijak omezeno. Z hlediska občana vlastníka pozemku je nutno vycházet z právní zásady- co není občanu výslovně zakázáno zákonem, je dovoleno. Vlastním zřízením ohniště (byť v bezprostřední blízkosti sousední nemovitosti) se tedy něčeho nezákonného nedopouští. Ve věci obtěžování kouřem a zápachem se tedy jedná o klasický sousedský spor, který je možno řešit (pokud nedojde mezi sousedy k rozumné dohodě a smíru) pouze soudní cestou. V této souvislosti upozorňujeme na ustanovení občanského zákoníku – zákon 86/2012 Sb. v platném znění, § 1013, odst.1: Vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat. Zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní důvod. Z výše uvedeného vyplývá, že v případě nedohody se sousedem se musí občan obrátit na soud (řešení není v kompetenci správního orgánu- jde o občanskoprávní spor). Jiná situace by nastala, pokud by soused spaloval na ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami (např. odpad ). Tuto záležitost by bylo nutné ale prokázat (např. přivoláním MP, fotodokumentací nebo videonahrávkou). Dále by bylo možno věc řešit prostřednictví stavebního úřadu, pokud by vlastní ohniště mělo charakter stavby (např. pergola se zahradním krbem). Tyto skutečnosti ale patrně nejsou předmětem podání. Že ale nejde o ojedinělý případ a jeho řešení je skutečně obtížné, je možno doložit třeba i na internetové diskusi k danému problému (viz odkaz níže). https://www.poradte.cz/domacnost-a-bydleni/37871-minimalni-vzdalenost-ohniste-od-
1 | 2 | 3 ... 10 | 11 | 12 další
Provozovatel shromažďuje o uživatelích pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné ke kontaktování uživatele. Tyto údaje zároveň nepředává třetí straně.
Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany