Poradna městského obvodu Plzeň 3

Vložení dotazu

8242

3. 6. 2022 13:05 Jarka
Dobrý den. Kdy se začne konečně upravovat chodník na Zátiší? Na nedostatek financí se nemůžete stále vymlouvat. Zdejší chodník se řeší minimálně přes 20 let, takže za tu dobu se peníze určitě našly. Pokud ne, mohou se použít z přebytku hospodaření za minulý rok. Taktéž se nemůžete stále vymlouvat a srovnávat s dalšími místy v Plzni. Na těchto místech se ani zdaleka nenachází tolik imobilních a zdravotně postižených osob včetně senioru. V dnešní době se propaguje zdravý pohyb ve venkovním prostředí a tady to těmto osobám vůbec neumožňujete, přičemž je vám známo, že se na Zátiší nenachází téměř žádná občanská vybavenost (pošta, obchod vhodný pro imobilní osoby, lékař,...). O bezpečnosti pohybů chodců po velice rušné Domažlické nelze vůbec hovořit a vyšlapaná velice bahnitá (za nepříznivého počasí) pěšinka nelze použít. Hlavně nikoho nenuťte používat pouze spoje MHD. I tito lidé se chtějí zdravě pohybovat. Děkuji za odpověď.
7. 6. 2022 13:36 Město Plzeň
Dobrý den, z pozice správce komunikace, SVSMP, jsme registrovali podnět na doplnění chodníků v Zátiší v loňském roce. Žádný projekt na výstavbu chodníků podél Domažlické ulice v této lokalitě zatím neexistuje, proto nelze zahájit výstavbu. Za SVSMP jsme přislíbili zadání projektu v roce 2022. V trase chodníku na obou stranách komunikace (mezi okružní křižovatkou Domažlická x Folmavská a Zátiším) je řada soukromých pozemků a není vůbec jisté, že vlastníci budou s projektem souhlasit. Respektive bude nutné jednat o výkupech pozemků. Majetkové vypořádání je podmínkou vydání stavebního povolení. Příprava stavby proto nebude ani jednoduchá ani rychlá. Spojení Zátiší s centrem města zajišťuje trolejbusová linka, která představuje kvalitní nabídku, nikoliv povinnost ji využít.S pozdravem, Ing. Ondřej Vohradský, vedoucí úseku dopravního inženýrství
5. 4. 2022 20:20 Petr H.
Dobrý den. Jak bude řešena bezpečnost přecházejících chodců a cyklistů na kruháči u Makra po napojení západního okruhu? Již při současném provozu není toto vůbec bezpečné a připomíná to spíše sázku do loterie. Nebo to bude řešeno stejně jak chybějící chodníky na Domažlické, kde jste začali umísťovat zdravotně postižené a tito se nemají nyní na Novou Hospodu mimo MHD a nebezpečnou bahnitou stezku jak dostat, takže se tam musí pohybovat při krajnici velice rušné a zároveň poměrně úzké silnice? Jako řidič TIR pokaždé trnu, když tam někoho potkám. Děkuji za odpověď
11. 4. 2022 09:13 Město Plzeň
Dobrý den, v současné době probíhá zpracování projektu a investorská příprava na rekonstrukci okružní křižovatky Domažlická – Folmavská na tzv. „turbo“, napojení jednotlivých paprsků (větví) do kruhového objezdu bude řízeno světelnou signalizací včetně míst pro přecházení chodců. Takto dojde k významnému zvýšení bezpečnosti pro chodce i cyklisty. Realizace proběhne s jistým časovým odstupem od zprovoznění západního okruhu, termín zahájení realizace závisí na získání stavebních povolení a vyčlenění prostředků v rozpočtu jednotlivých investorů. S pozdravem, Ing. Ondřej Vohradský, vedoucí úseku dopravního inženýrství
2. 3. 2022 06:42 Václav
Dobrý den. Vzhledem k současné situaci na Ukrajině jsem se chtěl zeptat, zda existuje nějaký seznam civilních ( funkčních ) krytů pro občany Plzně. Pokud ano, tak bych prosil o odkaz, kde bych takový seznam našel. Nemám na mysli seznam z HZS, kde jsou nic neříkající čísla. Potřeboval bych vědět adresně, kde se jaký kryt nachází. Myslím si, že tyto informace zajímají více občanů Plzně. Předem děkuji za odpověď. S pozdravem Václav.
2. 3. 2022 08:46 Město Plzeň
Dobrý den, stálých a funkčních úkrytů v Plzni je ke dnešnímu datu 108. Úkryty jsou v Plzni ve vlastnictví jak města Plzně, tak právnických i fyzických osob. Jednotlivé úkryty civilní ochrany jsou ve stavu dle přístupu jejich majitelů. Obecní úřad vede evidenci těchto staveb civilní ochrany a spolu s HZS PK provádí jejich kontrolu. Jejich seznam naleznete na odkazu níže. Město Plzeň má rovněž vytipované i stavby, které lze použít jako improvizované ukrytí. https://www.bezpecnaplzen.eu/krizove-rizeni/usek-krizoveho-rizeni/ochrana-obyvatelstva/ochrana-obyvatelstva.aspx
1 | 2 | 3 ... 9 | 10 | 11 další
Provozovatel shromažďuje o uživatelích pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné ke kontaktování uživatele. Tyto údaje zároveň nepředává třetí straně.
Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň