Poradna městského obvodu Plzeň 4

Vložení dotazu

0205

15. 11. 2021 12:27 Dufková L.
Dobrý den.Mela bych dotaz ohledně parkování.Jedna se o parkování dodávek(je zde firma s více auty,kterých zde parkují)dodávek s vlekem,odtahovek,občas i tahačů v ulici Mohylová(od ÚMO po kruhový objezd)Je zde povoleno parkovat s těmito auty nebo ne?Bydlíme tu přes sedm let a máme stále problém s místem na zaparkování(a to je problém i v ulicích okolo).Nejsme jediný,komu to vadí.Dalo by se nějak tuhle situaci s dodávky vyřešit? děkuji za odpověď a přeji hezký den
19. 1. 2022 13:50 Město Plzeň
Dobrý den, v dané lokalitě není parkování vozidel omezeno žádným dopravním značením. Vámi uvedená vozidla zde neporušují žádné dopravní předpisy a stojí zde legálně. S přáním hezkého dne Bc. Karel Hais Velitel obvodní služebny Doubravka
20. 7. 2021 22:34 Jiří Vogeltanz
Dobrý den. Rád bych upozornil na stále zhoršující situaci u OD Centrum hlavně ze strany od parčíku směrem k základní škole. U tohoto vchodu OD Centrum se nachází provozovny určené hlavně pro návštěvu s dětmi ( hračky Pompo, dětská herna malý cafě ) a z venku je dětské hřiště s hracími prvky pro děti. Bohužel nejen jako otec malého dítěte, ale i ostatní rodiče se stále více a více bojíme v této lokalitě pohybovat a to nejen s dětmi. Ihned u vchodu se nachází zvýšený obrubník se zelení, kde velmi často posedávají,polehávají nejen na tomto obrubníku,ale po zemi okolo této zeleně nebo přímo před vchodem do OD Centrum, popíjí alkoholické nápoje a občas konzumují i jiné návykové látky. Vzhledem k tomu,šlo by odsud tyto občany nějakým způsobem dostat pryč z této lokality, např.častými kontrolami,kamerovým systémem, vyhláškou o zákazu konzumace alkoholu na veřejnosti v dané lokalitě apod.
19. 1. 2022 13:49 Město Plzeň
Dobrý den, děkujeme za Váš podnět. Jedná se sice primárně o problematiku sociální, na jejímž řešení však úzce spolupracujeme s Odborem sociálním ÚMO Plzeň 4. Strážníci městské policie Plzeň – Doubravka, kontrolují v našem obvodě pravidelně všechna místa, kde se zdržují osoby bez domova, včetně lokality za OD Centrum na Masarykově ul. Při těchto kontrolách se maximálně snažíme předcházet situacím, kdy osoby bez domova budou svým jednáním narušovat veřejný pořádek. Apelujeme na tyto osoby, aby ve svém okolí udržovaly pořádek a pokud již své okolí znečistí, aby to byli právě oni, kdo si po sobě uklidí. Chápu Vaše rozhořčení, ale problematika osob bez domova je problém celospolečenský, kdy všechna velká města napříč nejen naší republikou hledají nějaké řešení, které by odstranilo příčiny bezdomovectví jako takového a s ním souvisejících negativních společenských jevů a porušování zákonných norem. Samotná přítomnost těchto osob, které často zanedbávají nejen svůj osobní vzhled, ale i základní hygienu na veřejném prostranství, je sice velmi nepříjemná, ale není v rozporu s právem a nelze tyto osoby z místa bezdůvodně vykázat. Současná legislativa, a to ani regionální nezakazuje konzumaci alkoholických nápojů na veřejnosti. Na Vámi uvedeném místě jsme již zintenzivnily hlídkovou činnost. Tuto lokalitu fyzicky kontrolují nejen strážníci, ale i asistenti prevence kriminality. Bohužel v přítomnosti strážníků se tyto osoby protiprávního jednání nedopouštějí. Vzhledem k výše uvedenému Vás touto cestou žádám, abyste nás kontaktoval prostřednictvím tel. č. 378 036 955 nebo na bezplatnou linku 156 vždy, když budete svědkem jakéhokoliv protiprávního jednání ze strany Vámi uváděných osob. Vaše svědecká výpověď bude stěžejní jak pro řešení protiprávního jednání, tak i při vykázání osob narušujících veřejný pořádek z dané lokality. Doufám, že naše společné úsilí povede ke zlepšení současného stavu. Bc. Karel Hais Velitel obvodní služebny Doubravka
12. 9. 2019 08:54 H.Slámová
Dobrý den, uplynuly již 2 roky (viz překopírovaná zpráva níže) a dosud nebyla vyměněna poškozená značka "stezka pro pěší". Cyklisti na této stezce mají zákaz, přesto jezdí stále více a stále rychleji. Jsem zvědavá na letošní odpověď. H.Slámová 20. 9. 2017 10:50 Hana Slámová Dobrý den, s odvoláním na Vaši zprávu ze dne 3. 5. 2017 zajímalo by mne, jak často (zda-li vůbec) příslušný okrskový strážník provádí obchůzky v oblasti Bukovec a místních turistických stezkách a zda-li se vůbec všiml u silnice a odbočky na stezku značenou červeně, že byla již na počátku léta vandaly poškozená značka "stezka pro pěší". Děkuji za odpověď. H.Slámová 21. 9. 2017 09:34 Město Plzeň Vážená paní Slámová, děkujeme Vám za Váš podnět. V ul. K Úvozu jsme skutečně našli poškozenou informační tabulku. Tento poznatek jsme předali na Správu veřejného statku Města Plzně, která zajistí nápravu. S Vašimi podněty se můžete obracet přímo na okrskového strážníka pro lokalitu Bukovec, p. Tejmla tel. č. 601 115 821, na služebnu Městské policie Plzeň – Doubravka tel. č. 377 265 592, nebo na bezplatnou linku Městské policie Plzeň 156. S pozdravem Václav Roj zástupce velitele obvodní služebny Doubravka Městská policie Plzeň Radiová 42 312 00 P L Z E Ň Tel: 377 462 462 Mail: roj@plzen.eu Web: www.mpplzen.cz
18. 9. 2019 13:32 Město Plzeň
Vážená paní Slámová, děkujeme Vám za podnět a všímavost. Dle informací z doubravecké služebny je cedulka skutečně poškozena. Městská policie podala oficiální žádost o nápravu na Správu veřejného statku, která má tyto opravy v gesci. S okrskovým strážníkem jsme domluvení, že bude situaci sledovat, případně urgovat. s pozdravem Monika Ježková
1 | 2 | 3 | 4 další
Provozovatel shromažďuje o uživatelích pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné ke kontaktování uživatele. Tyto údaje zároveň nepředává třetí straně.
Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany