Poradna městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Vložení dotazu

5213

7. 9. 2019 14:44 Karel
Dobrý den, chci si ověřit následující informaci. Prý díky změně legislativy nyní může městská policie řešit špatně zaparkovaná auta v zónách označených dopravní značkou, na které je uvedený zákaz stání mimo vyhrazená parkovací místa, tedy může dát výzvu za stěrač, botičku, popřípadě nechat odtáhnout vozidlo tvořící překážku. Podmínkou je, že závora ve vjezdu do této zóny musí být zvednutá/otevřená. Je to pravda a pokud ano, z jakého právního předpisu to vyplývá? A platí uvedené i v případě, že pozemek v této zóně je majetkem sdružení vlastníků jednotek z přilehlých domů, tedy soukromým a nikoliv veřejným/městským? Děkuji za odpověď Karel
18. 9. 2019 13:38 Město Plzeň
Dobrý den, Váš dotaz je poměrně obšírný, na druhé straně není příliš konkrétní. Pokusím se odpovědět alespoň obecně. Městská policie je oprávněna projednávat přestupky v dopravě v souladu s ustanovením § 124 odstavec (13) Zákona č. 361/200 Sb. (13): Příkazem na místě může obecní policie projednat přestupek podle § 125c odst. 1 písm. f) bodů 1, 3 až 6 a 8, 9 a 11. Příkazem na místě může obecní policie dále projednat přestupek podle tohoto zákona spáchaný a) porušením místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, b) nedovoleným zastavením nebo stáním vozidla na pozemní komunikaci, nebo c) porušením pravidel pro chůzi, jízdu na jízdním kole, jízdu nemotorových vozidel, jízdu na zvířatech, vedení a hnaní zvířat nebo užívání osobního přepravníku. Zjednodušeně řečeno Městská policie je oprávněna projednávat mimo jiné přestupky řidičů, kteří parkují vozidla v rozporu s dopravním značením na pozemní komunikaci. K problematice „uzavřených“ parkovacích stání, parkovacích stání v majetku SVJ, apod.. Parkovací stání ve vlastnictví právnických, nebo fyzických osob zpravidla nejsou veřejným parkovištěm ve smyslu zákona o provozu na pozemních komunikacích. Zajištění oprávněného užívání takových parkovišť, spočívá podle našeho názoru především na vlastnících parkoviště. Zabránění v neoprávněném vjezdu, například závorou, zabránění parkování na jednotlivých parkovací stání mechanickou zábranou, apod. V případě, kdy někdo neoprávněné užívá parkovací stání v rozporu s dopravním značením, může v konkrétních případech Městská policie, nebo Policie České republiky konat. Avšak protiprávní jednání musí být spolehlivě zjištěno a prokázáno. Bohužel, jste neuvedl konkrétní místo, o které se Vám jedná. S pozdravem Bc. Michal Rybáček, MBA Zástupce velitele pro výkon služby
13. 8. 2019 14:37 Jana
Dobrý den,v Guldenerově ulice,na úrovni dětského hřiště se každý den a noc pohybuje skupina snědých mladistvých,kteří si nahlas pouštějí reproduktor,křičí,požívají alkohol,drogy a celkově obtěžují obyvatele této oblasti.Pokud je někdo upozorňí,tak vyhružují fyzickým napdaním,naddávají rasistické nadávky (bílá svině) a vyhružují fyzickou lidkvidací.Bydlení v této lokalitě se stalo noční můrou.Jak bude město tento problém řešit?Pokud nijak,máme ho řešit jako obyvatelé sami?Již vytváříme příslušné kroky.JANA a ostatní obyvatelé Guldenerovi ulice.
14. 8. 2019 14:56 Město Plzeň
Dobrý den, reaguji na Vaši stížnost týkající se hřiště v ul. Guldenerova. Prosím o sdělení Vašich kontaktních údajů. Rádi bychom vyvolali jednání ohledně řešení celé situace. S pozdravem Martina Šimůnková velitel obvodní služebny Koterovská 83, 326 00 Plzeň +420 378 036 921, +420 724 277 033 E-mail: simunkovaM@plzen.eu
5. 8. 2019 20:49 Martin
Dobrý den, obyvatele Guldenerovi ulice dlouhodobě terorizují hlukem, popíjením, užíváním drog cikánské hloučky, které mají základnu na dětském hřišti, ve vnitrobloku u hospicu. Udělejte s tím konečně něco!!! Vždyť se v tomhle prostředí nedá normálně žít. Děkujeme.
13. 8. 2019 14:44 Město Plzeň
Dobrý den, stížnost týkající se hluku z dětského hřiště byla prověřena v denních i nočních hodinách. Při kontrolách nebyly zjištěny žádné závady. V době kontrol během dne se na hřišti nacházelo minimum osob . V nočních hodinách na hřišti nebyla žádná osoba. Hlídky na místě pořizovaly fotodokumentaci, kterou přikládám. Je nutné, aby se občané obraceli na MP Plzeň v případě, kdy k závadovému jednání dochází a to prostřednictvím linky 156, nebo přímo na služebnu MP Plzeň Slovany, tel. č. 378036920. S pozdravem Martina Šimůnková velitel obvodní služebny
1 | 2 | 3 ... 6 | 7 | 8 další
Provozovatel shromažďuje o uživatelích pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné ke kontaktování uživatele. Tyto údaje zároveň nepředává třetí straně.
Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP