Poradna městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Vložení dotazu

6343

12. 4. 2017 21:08 Daniela Bergerova
Dobrý den bydlím v Houskove ulici č.23 a před naším domem každý den stojí na chodníku auta která si tam udělaly parkoviště. Nedá se tam ani pořádně projít. Několikrát jsem jim dávala za okno auta ze tady není žádné parkoviště a přesto tam zajíždí. Jezdí na chodník i když je na ulici místo. Doufam ze se to vyresi a budou parkovat jak se ma. Bergerova Daniela
3. 5. 2017 11:19 Město Plzeň
Dobrý den paní Bergerová, neoprávněným parkováním motorových vozidel na chodníku v ul. Houškova se zabýváme již od minulého týdne, kdy jsme na takové jednání byli upozorněni ze strany obyvatel této ulice. Vzhledem k našim časovým a personálním možnostem ale nejsme schopni zajistit přítomnost hlídky v Houškově ulici po celý den, proto zde probíhá jen zvýšený dohled nad dodržováním zákona o provozu na pozemních komunikacích. Kromě námi zavedeného opatření by nám velice pomohlo, kdyby nás o parkování vozidel na chodníku občané informovali bezodkladně, a to telefonicky na číslo 378 036 920 nebo na linku 156. S pozdravem Bc. Ladislav Bečvář zástupce velitele obvodní služebny Plzeň Slovany Městská policie Plzeň Koterovská 83 326 00 Plzeň
7. 2. 2017 17:20 Zuzana Vávrová
Dobrý den, mám dotaz ohledně psích exkrementů. Bydlím v Guldenerově ulici a na travnatých plochách i na chodnících je velké množství psích výkalů. Zajímá mě, jestli má město nebo městská policie nějaký nástroj pro zlepšení situace. Myslím např. kontroly pochůzkářů a pokuty. Je to nějakým způsobem řešeno ve vyhlášce města? Nebo spíš záleží na slušnosti majitelů psů? Je opravdu unavující neustále kličkovat po ulici nebo čistit boty a kola od kočárku! Neřkuli o pos....ch trávnících, kdy při pohledu z balkonu vidím na metru čtverečním minimálně dva exkrementy. Děkuji za odpověď. S pozdravem Vávrová
21. 2. 2017 14:43 Město Plzeň
Dobrý den, povinnosti chovatelů psů jsou uvedeny ve Vyhlášce statutárního města Plzně č. 19/2006, která ale upravuje pouze pohyb psů na veřejném prostranství (používání vodítek, náhubků) a povinnost psa označit čipem. Ponechání, tedy neuklizení exkrementu po psu na veřejném prostranství je posuzováno jako přestupek proti veřejnému pořádku (znečištění veřejného prostranství), který je uveden v přestupkovém zákoně č. 200/1990 Sb. Za tento přestupek hrozí průvodci psa sankce v podobě blokové pokuty do výše až 5.000,- Kč, ve správním řízení až 20.000,- Kč a při opakovaném spáchání v době dvanácti měsíců až 30.000,- Kč. Kontroly průvodců psů ze strany strážníků Městské policie Plzeň probíhají jak během běžného výkonu služby, tak během mimořádných opatření, které již v tomto roce také proběhly. O problému psích exkrementů tedy víme. Prakticky se opakuje každoroční situace následující po roztání sněhu, kdy jsou exkrementy najednou vidět jaksi více. Úklid veřejného prostranství zajišťuje ÚMO Plzeň 2 – Slovany. Za služebnu Městské policie Plzeň – Slovany mohu přislíbit, že znečištění veřejného prostranství psími exkrementy se budeme zabývat i nadále a že mimořádná opatření zaměřená jen tímto směrem v nejbližší době opět proběhnou. S pozdravem str. Bc. Ladislav Bečvář zástupce velitele Městské policie Plzeň – Slovany Koterovská 83 307 53 Plzeň Tel.: 378 036 921 Mobil: 607 925 882 Web: www.mpplzen.cz
29. 12. 2016 07:37 Petr Adler
Mne by zajímalo jak je možne že osobní auta parkují na chodníku před domovem mládeže a VOŠ na Koterovské ulici,a také u nás v Blatenské ulici 3,5,7,9 parkují auta na tráve
5. 1. 2017 13:41 Město Plzeň
Dobrý den pane Adlere, problém parkování v areálu SPŠE a VOŠ, Koterovská 85 řešíme delší dobu. Problém je, že do areálu je vjezd povolen od ul. Částkova svislou dopravní značkou „zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“, která je doplněna dodatkovou tabulkou „mimo dopravní obsluhy“. Na základě této dodatkové tabulky je do areálu vjezd povolen široké škále vozidel, které vyjmenovává vyhláška č. 294/2015 Sb. Ministerstva dopravy. Jedná se o vozidla zajišťující zásobování, lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost. Vozidla zajíždí přes parkoviště až k internátům, kde jsou parkována u fontány a pravděpodobně sem zajíždí ze zmíněného parkoviště po asfaltové komunikaci vedoucí mezi jídelnou školy a Metropolitní univerzitou. Do těchto míst mají vozidla uvedená podle dodatkové tabulky stále vjezd povolen, protože jim to nezakazuje žádná jiná dopravní značka ani technická zábrana a zřejmě tomu tak je z důvodu potřeby zajíždět vozidly před další objekty školy. Naše hlídky vjezd a parkování vozidel v areálu SPŠE a VOŠ namátkově kontrolují, ovšem rozlišit, které vozidlo do areálu vjet může, není zcela jednoduché. O problému jsme již v září tohoto roku informovali ředitelku školy. Ta přislíbila u vjezdu do areálu instalaci závory, která by umožnila vjezd pouze řidičům, kteří by byli držiteli čipové karty. Takové opatření by mělo výrazně snížit počet vozidel, která do areálu vjíždí a parkují zde. V kontrolách parkování budeme samozřejmě pokračovat. Co se týče stání motorových vozidel v Blatenské 3 až 9, zatravněná plocha před domem je v katastru nemovitostí evidována jako „zeleň“ a je v majetku Statutárního města Plzně, tedy se na ni vztahují podmínky uvedené ve vyhlášce Statutárního města Plzně č. 3/2005 o ochraně městské zeleně, kdy je vozidlům za
předchozí 1 | 2 | 3 ... 9 | 10 | 11 | 12 další
Provozovatel shromažďuje o uživatelích pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné ke kontaktování uživatele. Tyto údaje zároveň nepředává třetí straně.
Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany