Poradna městského obvodu Plzeň 1

Vložení dotazu

4041

26. 2. 2020 17:00 Karel Novák
Dobrý den, bylo by prosím možno řešit situaci v Bzenecké ulici, konkrétně pred vchodem číslo 2,kde opakovaně parkuje černé auto,za normalne parkujícími auty, tudíž když chce vyjet,nebo zaparkovat, opakovaně jezdí po chodníku a jednou tam majitel, patrne vladtnici dve auta odstavil i druhe. A zadní části zasahuje i do chodníku. K stejne situaci dochází i před vchodem číslo 4. Dále je velmi časté,že auta parkují i již v silnici, nebo blokují přístup k popelnicím. Bylo by možno s tím něco dělat? Děkuji.
12. 3. 2020 11:07 Město Plzeň
Dobrý den, parkovacích míst na sídlišti Vinice je, jak všichni víme, velký nedostatek a vozidla parkují, kde je to jen trochu možné. Nijak nezpochybňuji, že dopravně bezpečnostní situace v celém městském obvodu Plzeň 1 nevyjímaje sídliště Vinice není ideální, ale jak účastníci provozu na pozemních komunikacích, tak strážníci a policisté musí vycházet z reálného stavu a možností. Zvláště při účasti v provozu na pozemních komunikacích je nutno vzájemně si neškodit, neohrožovat se, nevykládat zákon ryze formalisticky nebo dokonce šikanózně, ale tak, aby plnil svou regulativní úlohu. Jinými slovy strážníci Městské policie na všech Vámi uváděných místech dopravní přestupky řeší, přičemž postupují diferencovaně. Jak uvádíte, že dochází k parkování vozidel před vchodem Bzenecká č. o. 2 ve výklenku, který je za parkovacími stáními, hlídkou bylo zjištěno, že dle katastru nemovitostí se jedná o vozovku. Tudíž zde parkující vozidla se ničeho nedopouští. Ovšem je otázkou, jak z místa řidič vyjede. Pokud řidič takto zaparkovaného vozidla je zablokovaný jiným parkujícím vozidlem, je nucen vyjet po chodníku, což je už samozřejmě přestupek. Ovšem musíme takto projíždějícího řidiče na místě přistihnout, aby bylo možné uvedené jednání postihnout. Dalším místem, kde dochází k totožnému parkování, je před vchodem Bzenecká č. o. 4, kde se již jedná o přestupek parkování na chodníku, jelikož toto místo je vedeno v katastru nemovitostí jako chodník. Petr Landsman Velitel Obvodní služebny Lochotín Návrh na doplnění vodorovného značení, které by upravilo parkování byl předán Správě veřejného statku k posouzení.
1. 7. 2019 12:13 Petr Novák
Dobrý den, s ohledem na tu skutečnost, že si cyklisté neuvědomují, že chodník pro pěší není tím správým místem pro jejich jízdu (kromě vyditelných a příslušnou dopravní značkou opatřených cyklostezek) se ptám proč městaká policie nečiní jak by měla, tj. příslušného cyklistu zastavit a upozornit ho na tu skutečnost, že se pohybuje na chodníku, kterfý není cyklostezkou. Byl jsem mnohokrát svědkem, že kolem hlídky projíždějí cyklisté bez jakéhokoliv jednání strážníků, kteří naopak pokračovali v družném rozhovoru. Podobně je to i s jízdou cyklistů na přechodu pro chodce, neboť i zde si většina cyklistů razí svoji cestu mezi chodci a podobně i zde hlídky městské policie nekonají a většinou nečinně přihlížejí. Většinou se děje na Klatovské tř., Americké tř. a jiných místech v centru. U konkrétně jmenovaných ulic nejsou přilehlé chodníky vyznačeny jízdním pruhem pro cyklisty a a ni přechody pro chodce nejsou označeny, že jsou i přechodem pro cyklisty. Ptám se kdy začne městská policie konat a její hlídky dbát bezpečnosti chodců.
25. 7. 2019 13:18 Město Plzeň
Dobrý den, bohužel musím z části souhlasit s Vaším názorem, že cyklisté si velmi často nejsou, nebo nechtějí být vědomi svých povinností. Nemohu souhlasit s Vaším názorem na nečinnost strážníků MP Plzeň. Mimo jiné, od dubna 2019 strážníci prokazatelně projednali na 60 protiprávních jednání cyklistů na území města Plzně. Budu apelovat na strážníky v přímém výkonu služby, aby se při pochůzkové činnosti více zaměřili na protiprávní jednání cyklistů, řidičů koloběžek, apod.. S pozdravem Bc. Michal Rybáček, MBA
10. 6. 2019 12:39 Martina Lovecká
Dobrý den, jak je to prosím s koupáním psů na lochotiskych rybnikach? Kde jsou zákazy? Ať googluju jak googluju tak mi vyskakuji články o zákazu jen z roku 2013. Děkuji za odpověď
14. 6. 2019 13:17 Město Plzeň
Vážená paní Lovecká, zákaz volného pobíhání psů řeší vyhláška statutárního města Plzně č.19/2006, o některých povinnostech chovatelů psů, ve znění vyhlášky č. 12/2007, vyhlášky č. 6/2009 a vyhlášky č. 1/2013 č. 6 z roku 2009. Tato zakazuje ve vymezených oblastech volný pohyb psů (tedy pohyb psů bez vodítka). Fakticky tak znemožňuje koupání psů ve vymezených rybnících. Dle mapové přílohy této vyhlášky, která vymezuje plochu se zákazem volného pobíhání psů, se zákaz týká celkem 4 lokalit kolem Velkého boleveckého rybníka (včetně autokempu Ostende), pláží na Kamenném a Šídlovském rybníku, na pláž u Seneckého rybníka se zákaz nevztahuje. Touto vyhláškou však nejsou nijak vyhrazena místa pro koupání psů. V minulých letech byly, na místa se zákazem volného pobíhání psů, umísťovány cedulky se zněním příslušné vyhlášky a mapovým zákresem. Tyto však neměly dlouhého trvání a byly neukázněnými návštěvníky rekreační oblasti poničeny nebo strženy. Správa veřejného statku města Plzně, jako správce rekreační oblasti uvažuje o umístění sloupků s cedulkami, upozorňujícími na zákaz volného pobíhání psů. Tyto však nejsou v tento okamžik připravené a jejich výroba zabere od zadání po instalaci několik týdnů. S pozdravem Mgr. Monika Ježková
předchozí 1 | 2 | 3 | 4 ... 6 | 7 | 8 další
Provozovatel shromažďuje o uživatelích pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné ke kontaktování uživatele. Tyto údaje zároveň nepředává třetí straně.
Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany