Poradna městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Vložení dotazu

2211

22. 2. 2020 14:41 Věra Houšková
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda se bude řešit skládka odpadů před bývalou porodnicí na Slovanech, nebo budeme čekat až zde budou běhat krysy a potkani po ulici? Všude se bude provádět jarní úklid a toto místo se neustále obchází. Děkuji za odpověď.
27. 2. 2020 14:02 Město Plzeň
Dobrý den, pozemky, o kterých píšete, jsou v majetku třetí osoby, a proto veřejné prostředky nemůžeme použít na úklid těchto pozemků – rozpočtová pravidla. Neutěšený stav trvá již několik let a my opakovaně zasíláme majitelům výzvy k nápravě, naposledy to bylo dne 14.1. 2020. Společnosti byla uložena i pokuta za neudržování pořádku na pozemcích, které má ve vlastnictví, pokuta byla zaplacena, ale neudržování pořádku pokračuje - čas od času, společnost nepořádek poklidí, ale stav se po nějaké době opět zhorší a my je opětovně vyzýváme k nápravě. Pozemek třetí osoby je těsně u chodníku a z fotek je zřejmé, že v křoviskách je plot, před vstupem do bývalé porodnice je řetěz s cedulí „Soukromý pozemek“, pozemky třetí osoby jsou tedy odděleny od veřejného prostranství - chodníku. Váš podnět jsem zaslala městské policii, aby zde prováděla kontroly. S pozdravem L. Klečková, odbor životního prostředí ÚMO Plzeň 2 - Slovany
14. 2. 2020 15:24 Koskubová
Dobrý den, v neděli 9. února jsem šla kolem poledne Úslavskou ulicí mezi halou Lokomotivy a Církevní školou. Dvě auta byla zaparkovaná i na travnatém pruhu (mezi silnicí a chodníkem). Upozornila jsem na to dva příslušníky Městské policie, kteří na rohu Táborské a Úslavské vykonávali dohled. Jejich reakce mě zaskočila. Prý se v hale koná házená a tak není místo na parkování a celá ulice se bude rekonstruovat, tak prý je to v pořádku. Podle mého názoru by pravidla silničního provozu měla platit pro všechny a poukazovat, že trávník je už zničený, by neměl být argument na omluvu. Myslím, že hlavně městská policie by měla tyto nešvary řešit alespoň domluvou a ne řidiče, kteří pravidla porušují ještě omlouvat. Z celého jednání jsem měla dojem, že já jsem viník, který městskou příslušnici policie zbytečně otravuje. Chtěla bych vědět, jestli MP má právo rozhodovat kde se parkovat smí a kde ne. Za odpověď děkuji.
27. 2. 2020 14:05 Město Plzeň
Stanovisko k podání paní Koskubové ze dne 14.2.2020 Dne 9. 2. 2020 vykonávala hlídka strážníků MP Slovany dohled na křižovatce Úslavská x Táborská, a to v rámci bezpečnostního opatření „házená“. Hlídka měla dle plánu opatření zajišťovat bezpečnost osob, majetku a veřejného pořádku, měla zajistit průjezdnost křižovatek a také kontrolovat parkování. Vzhledem k tomu, že téhož dne probíhaly v této lokalitě i Bleší trhy, které jsou hojně navštěvovány dojíždějícími prodejci i zákazníky, bylo nejvyšší prioritou udržet průjezdnost křižovatek. V tomto směru byla hlídka před začátkem opatření instruována. Samozřejmě měl probíhat i dohled nad parkováním, a to tak, aby se hlídka příliš nevzdálila z křižovatky. Naše zkušenost je taková, pokud hlídka opustí křižovatku, řidiči, kteří již u haly Lokomotiva nenajdou místo k parkování, odstaví vozidlo právě v křižovatkách....(pro nedostatek prostoru v poradně byl zbytek odpovědi stěžovatelce zaslán emailem)
30. 12. 2019 14:51 Jana Slámová
Vážení, v roce 2016 a 2017 jsem zde učinila prosbu o řešení ohledně nebezpečí parkujících kamiónů, nákladních a osobních vozidel v těsné blízkosti trolejbusové zastávky ,,Stadion Lokomotivy". Od tajemnice ÚMO2 se mi dostalo odpovědi, že zde v okolí žádní obyvatelé nežijí a dle názvu je určena pro sportovce. Zajímá mě, zda-li Policie koná něco pro to, aby troufalce jako já, který ač nesportovec a ještě k tomu bydlící v blízkém bytovém domě, zde vystupující na zastávce se nemusel obávat o svoji bezpečnost, neřknu-li o svůj život? Městské lampy velmi mizerně osvětlují pouze tu rozbahněnou část ZELENĚ, po které si jezdí auta a chodec musí mít z pekla štěstí, když ho nepřejede couvající kamion, náklaďák, nebo nespadne do mnoha vyježděných děr hlubokých do půli lýtek. Upozorňuji, že rok 2020 je za dva dny a situace se za ty roky stížností a proseb ani o mrť nezlepšila. Ba naopak.
27. 1. 2020 14:39 Město Plzeň
Vážená paní Slámová, Váš dotaz byl konzultován s vedením úřadu MO2 a PČR. Nevyhovující situaci s nelegálním parkováním vyřeší plánovaná rekonstrukce komunikace a přilehlých ploch, která byla už několikrát odsunuta z důvodu využití ulice Lobezské jako objízdné trasy při realizovaných a plánovaných stavbách. Aktuálně probíhá jednání vedení MO 2- Slovany se správcem komunikace o možných úpravách veřejného prostoru mezi Lobezskou ulicí a sportovišti. Za stávající situace budou ze strany hlídek DI PM a OOP Slovany probíhat nepravidelné kontroly se zaměřením na nelegální parkování a kontrolu nákladních vozidel. S pozdravem a přáním hezkého dne Mgr. Monika Ježková
předchozí 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 9 | 10 | 11 další
Provozovatel shromažďuje o uživatelích pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné ke kontaktování uživatele. Tyto údaje zároveň nepředává třetí straně.
Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany