Poradna městského obvodu Plzeň 4

Vložení dotazu

1275

6. 3. 2019 11:16 Kovář Stanislav
Při opravě v ulici Těšínská na odbočce do ulice Spolková nebylo na této křižovatce obnoveno vodorovné dopravní značení a tím zde občas dochází při odbočování do ulice Spolková k brždění provozu pro vozidla jedoucí rovně.(bohužel někteří řidiči stojí při odbočování do Spolkové ulice uprostřed vozovky). Díky za odpověď, Kovář
12. 3. 2019 10:33 Město Plzeň
Dobrý den, děkuji Vám za upozornění. VDZ bude obnoveno v klimaticky vhodném termínu (nejpozději do konce dubna 2019). S pozdravem Bc. Lukáš Huleš Úsek komunikací E hules@plzen.eu T +420 378 037 292 M +420 725 787 720 W www.svsmp.cz Správa veřejného statku města Plzně Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
12. 9. 2018 13:56 Klára J.
Dobrý den, ráda bych upozornila na 5 měsíců odstavený automobil BMW před vchodem Zábělská 33 - SPZ 4P21302. Vím že s tím nelze mnoho dělat, snad jen upozornit vlastníka?
27. 9. 2018 09:25 Město Plzeň
Dobrý den, k podnětu ve věci odstaveného vozidla BMW, 4P2 1302, černé barvy v ulici Zábělská 33: U tohoto automobilu provedla SVSMP místní šetření a bylo shledáno, že nesplňuje podmínky zákonné definice vraku. Nejedná se tedy vrak ale „pouze“ o dlouhodobě stojící vozidlo, které bohužel není možné zákonným způsobem z komunikace odstranit.
20. 9. 2017 10:50 Hana Slámová
Dobrý den, s odvoláním na Vaši zprávu ze dne 3. 5. 2017 zajímalo by mne, jak často (zda-li vůbec) příslušný okrskový strážník provádí obchůzky v oblasti Bukovec a místních turistických stezkách a zda-li se vůbec všiml u silnice a odbočky na stezku značenou červeně, že byla již na počátku léta vandaly poškozená značka "stezka pro pěší". Děkuji za odpověď. H.Slámová
21. 9. 2017 09:34 Město Plzeň
Vážená paní Slámová, děkujeme Vám za Váš podnět. V ul. K Úvozu jsme skutečně našli poškozenou informační tabulku. Tento poznatek jsme předali na Správu veřejného statku Města Plzně, která zajistí nápravu. S Vašimi podněty se můžete obracet přímo na okrskového strážníka pro lokalitu Bukovec, p. Tejmla tel. č. 601 115 821, na služebnu Městské policie Plzeň – Doubravka tel. č. 377 265 592, nebo na bezplatnou linku Městské policie Plzeň 156. S pozdravem Václav Roj zástupce velitele obvodní služebny Doubravka Městská policie Plzeň Radiová 42 312 00 P L Z E Ň Tel: 377 462 462 Mail: roj@plzen.eu Web: www.mpplzen.cz
Provozovatel shromažďuje o uživatelích pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné ke kontaktování uživatele. Tyto údaje zároveň nepředává třetí straně.
Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany