Poradna městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Vložení dotazu

7445

7. 2. 2017 17:20 Zuzana Vávrová
Dobrý den, mám dotaz ohledně psích exkrementů. Bydlím v Guldenerově ulici a na travnatých plochách i na chodnících je velké množství psích výkalů. Zajímá mě, jestli má město nebo městská policie nějaký nástroj pro zlepšení situace. Myslím např. kontroly pochůzkářů a pokuty. Je to nějakým způsobem řešeno ve vyhlášce města? Nebo spíš záleží na slušnosti majitelů psů? Je opravdu unavující neustále kličkovat po ulici nebo čistit boty a kola od kočárku! Neřkuli o pos....ch trávnících, kdy při pohledu z balkonu vidím na metru čtverečním minimálně dva exkrementy. Děkuji za odpověď. S pozdravem Vávrová
21. 2. 2017 14:43 Město Plzeň
Dobrý den, povinnosti chovatelů psů jsou uvedeny ve Vyhlášce statutárního města Plzně č. 19/2006, která ale upravuje pouze pohyb psů na veřejném prostranství (používání vodítek, náhubků) a povinnost psa označit čipem. Ponechání, tedy neuklizení exkrementu po psu na veřejném prostranství je posuzováno jako přestupek proti veřejnému pořádku (znečištění veřejného prostranství), který je uveden v přestupkovém zákoně č. 200/1990 Sb. Za tento přestupek hrozí průvodci psa sankce v podobě blokové pokuty do výše až 5.000,- Kč, ve správním řízení až 20.000,- Kč a při opakovaném spáchání v době dvanácti měsíců až 30.000,- Kč. Kontroly průvodců psů ze strany strážníků Městské policie Plzeň probíhají jak během běžného výkonu služby, tak během mimořádných opatření, které již v tomto roce také proběhly. O problému psích exkrementů tedy víme. Prakticky se opakuje každoroční situace následující po roztání sněhu, kdy jsou exkrementy najednou vidět jaksi více. Úklid veřejného prostranství zajišťuje ÚMO Plzeň 2 – Slovany. Za služebnu Městské policie Plzeň – Slovany mohu přislíbit, že znečištění veřejného prostranství psími exkrementy se budeme zabývat i nadále a že mimořádná opatření zaměřená jen tímto směrem v nejbližší době opět proběhnou. S pozdravem str. Bc. Ladislav Bečvář zástupce velitele Městské policie Plzeň – Slovany Koterovská 83 307 53 Plzeň Tel.: 378 036 921 Mobil: 607 925 882 Web: www.mpplzen.cz
29. 12. 2016 07:37 Petr Adler
Mne by zajímalo jak je možne že osobní auta parkují na chodníku před domovem mládeže a VOŠ na Koterovské ulici,a také u nás v Blatenské ulici 3,5,7,9 parkují auta na tráve
5. 1. 2017 13:41 Město Plzeň
Dobrý den pane Adlere, problém parkování v areálu SPŠE a VOŠ, Koterovská 85 řešíme delší dobu. Problém je, že do areálu je vjezd povolen od ul. Částkova svislou dopravní značkou „zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“, která je doplněna dodatkovou tabulkou „mimo dopravní obsluhy“. Na základě této dodatkové tabulky je do areálu vjezd povolen široké škále vozidel, které vyjmenovává vyhláška č. 294/2015 Sb. Ministerstva dopravy. Jedná se o vozidla zajišťující zásobování, lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou, vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, provozovatelé nebo přepravované osoby mají v místech za značkou bydliště, ubytování, sídlo nebo nemovitost. Vozidla zajíždí přes parkoviště až k internátům, kde jsou parkována u fontány a pravděpodobně sem zajíždí ze zmíněného parkoviště po asfaltové komunikaci vedoucí mezi jídelnou školy a Metropolitní univerzitou. Do těchto míst mají vozidla uvedená podle dodatkové tabulky stále vjezd povolen, protože jim to nezakazuje žádná jiná dopravní značka ani technická zábrana a zřejmě tomu tak je z důvodu potřeby zajíždět vozidly před další objekty školy. Naše hlídky vjezd a parkování vozidel v areálu SPŠE a VOŠ namátkově kontrolují, ovšem rozlišit, které vozidlo do areálu vjet může, není zcela jednoduché. O problému jsme již v září tohoto roku informovali ředitelku školy. Ta přislíbila u vjezdu do areálu instalaci závory, která by umožnila vjezd pouze řidičům, kteří by byli držiteli čipové karty. Takové opatření by mělo výrazně snížit počet vozidel, která do areálu vjíždí a parkují zde. V kontrolách parkování budeme samozřejmě pokračovat. Co se týče stání motorových vozidel v Blatenské 3 až 9, zatravněná plocha před domem je v katastru nemovitostí evidována jako „zeleň“ a je v majetku Statutárního města Plzně, tedy se na ni vztahují podmínky uvedené ve vyhlášce Statutárního města Plzně č. 3/2005 o ochraně městské zeleně, kdy je vozidlům za
16. 11. 2016 14:28 Jana Slámová
Zajímá mě, jak je to s vjezdem a parkováním aut, potažmo kamiónů na ploše u trolejbusové zastávky Stadion Lokomotivy. Podle informace z katastru je tam celá plocha( p.č. 5455/1 a 5447/1, k.ú. Plzeň), zapsaná jako ZELEŇ - ostatní plocha. To znamená, že na všech pozemcích, které jsou ve vlastnictví města a označeny jako zeleň-ostatní plocha se může beztrestně vjíždět a trvale tam parkovat, jako se děje tady? Nedávno mě ve večerních hodinách při vystupování z trolejbusu málem srazil kamion. Po žádosti městské policie o vyšetření se situace změnila tak, že kamiony si tam vjíždějí a parkují stále. Co hodlá policie v součinnosti s příslušnými úřady dělat pro nápravu stavu?
21. 11. 2016 15:52 Město Plzeň
Dobrý den paní Slámová, na pozemky ve vlastnictví města Plzně, které jsou v katastru nemovitostí evidovány jako „zeleň“ je vyhláškou Statutárního města Plzně č. 3/2005 o ochraně městské zeleně zakázáno nejen vjíždět motorovými vozidly, ale i na nich stát. Tento zákaz neplatí pro některá vozidla ve vyhlášce uvedená, např. vozidla IZS, vozidla označena parkovacím průkazem ZTP/P nebo vozidla údržby. Co se týče Vašeho dotazu na konkrétní pozemky u zastávky trolejbusu „Stadion Lokomotivy“, tak ty jsou skutečně evidovány v katastru nemovitostí jako „zeleň“. Protože jsme si vědomi skutečnosti, že tuto plochu využívá řada řidičů ke stání vozidla, parkování zde kontrolujeme velice často. Podle našeho informačního systému bylo v těchto místech jen tento rok řešeno celkem 247 řidičů. Každý z nich byl sankcionován tak, jak nám platná legislativa umožňuje. Přesto se najdou i takoví řidiči, na které sankce v podobě pokuty nepůsobí výchovně a kteří na tuto plochu městské zeleně vjíždí opakovaně, proto v kontrolách parkování na Vámi uvedených plochách budeme pokračovat. S pozdravem str. Bc. Ladislav Bečvář zástupce velitele Městské policie Plzeň – Slovany Koterovská 83 307 53 Plzeň Tel.: 378 036 921 Web: www.mpplzen.cz
předchozí 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 další
Provozovatel shromažďuje o uživatelích pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné ke kontaktování uživatele. Tyto údaje zároveň nepředává třetí straně.
Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP