Poradna městského obvodu Plzeň 2 - Slovany

Vložení dotazu

2223

2. 1. 2018 13:16 Jana Slámová
Vážení, vy neodpovídáte na dotazy občanů? Posílala jsem dotaz již začátkem listopadu a od vás nulová reakce. Co se divím, že..... .
8. 1. 2018 10:24 Město Plzeň
Dobrý den, Odbor životního prostředí ÚMO Plzeň 2- Slovany instalaci zábran konzultoval se strážníky městské policie. Plocha trávníku je využívána k parkování osobních i nákladních automobilů nejen na místě, které uvádíte. Ulice Lobezská měla projít rekonstrukcí ihned po rekonstrukci ulic Francouzská a Částkova. V této době sice rekonstrukce neproběhla, ale po ukončení stavby „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“ je v plánu rekonstrukci této ulice od ul. Sladkovského ke kruhovému objezdu s ul. Částkova realizovat. V projektu na rekonstrukci jsou právě plochy zeleně podél ulice převážně využity pro stavbu parkovišť . K řešení problému s parkováním již byly použity betonové květníky. U trolejbusové zastávky byly naistalovány dřevěné kůly, aby auta neohrožovala provoz na zastávce. Ochránit ale tak velké plochy před parkováním jinými technickými prostředky je velmi nákladné a není v silách odboru životního prostředí . Proto je nutné, aby hlídky městské polici tento nešvar nepřetržitě postihovaly. Proto v této věci jsme již oslovili městskou policii s žádostí o důslednou kontrolní činnost. Pěkný den a děkuji za spolupráci. S pozdravem Ing. Helena Müllerová Tajemnice ÚMO Plzeň 2- Slovany
9. 11. 2017 09:04 Jana Slámová
Před rokem jsem se zde dotazovala, co dělá Policie a ÚMO 2 pro bezpečnost občanů ohledně vystupování z trolejbusové zastávky Stadion Lokomotivy a chůzi po trávníku- ZELENI, takto jsou zařazeny okolní pozemky v KN. Po roce je výsledek ten, že ÚMO 2 nechalo natlouct dřevěné kůly podél zastávky, nejspíš proto, aby chodci neohrožovali auta a kamiony, kteří na tom trávníku vesele jezdí a parkují. Z čehož tedy vyplývá, že občané na území Slovan si můžou začít parkovat na jakémkoli trávníku, protože zde jsou auta Úřadem preferována a chráněna před obyčejným pěším lidem. Zajímalo by mě, zda-li ty kůly a mizerné osvětlení zastávky MHD odpovídají příslušným bezpečnostním předpisům a nařízením, když už jsou zde s požehnáním ÚMO2 a Městskou policií veřejně porušovány zásady parkování a vjezdu vozidel na trávník města.
8. 1. 2018 10:23 Město Plzeň
Dobrý den, Odbor životního prostředí ÚMO Plzeň 2- Slovany instalaci zábran konzultoval se strážníky městské policie. Plocha trávníku je využívána k parkování osobních i nákladních automobilů nejen na místě, které uvádíte. Ulice Lobezská měla projít rekonstrukcí ihned po rekonstrukci ulic Francouzská a Částkova. V této době sice rekonstrukce neproběhla, ale po ukončení stavby „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“ je v plánu rekonstrukci této ulice od ul. Sladkovského ke kruhovému objezdu s ul. Částkova realizovat. V projektu na rekonstrukci jsou právě plochy zeleně podél ulice převážně využity pro stavbu parkovišť . K řešení problému s parkováním již byly použity betonové květníky. U trolejbusové zastávky byly naistalovány dřevěné kůly, aby auta neohrožovala provoz na zastávce. Ochránit ale tak velké plochy před parkováním jinými technickými prostředky je velmi nákladné a není v silách odboru životního prostředí . Proto je nutné, aby hlídky městské polici tento nešvar nepřetržitě postihovaly. Proto v této věci jsme již oslovili městskou policii s žádostí o důslednou kontrolní činnost. Pěkný den a děkuji za spolupráci. S pozdravem Ing. Helena Müllerová Tajemnice ÚMO Plzeň 2- Slovany
10. 8. 2017 11:30 Koskubová
Vážení, ještě jsem neobdržela odpověď na moji otázku, kterou jsem zaslala do poradny v červnu t.r. Jedná se o komunikaci na náměstí Generála Píky od č.42 (bazén) k domu 36-37. Tato komunikace není označena dopravní značkou pro smíšený provoz a chodci jdoucí ke vchodu do venkovního bazénu se musí proplétat mezi auty jedoucími po vyznačené hlavní komunikaci, která je také nepřesně označená jako hlavní - bez dodatkové tabulky. Pouze ze směru od vchodu č.36 je dopravní značka "Dej přednost v jízdě". Z příjezdu od Koterovské ulice není jasné, že se jedná o hlavní komunikaci, která se stáčí k bazénu. Navrhuji, aby travnatý pruh těsně u hradby bazénu byl zpevněn zámkovou dlažbou a mohl se využívat jako chodník pro chodce. Předem děkuji, že můj dotaz tentokrát bude vyřízen.
16. 8. 2017 14:16 Město Plzeň
Dobrý den, Po provedeném šetření a telefonickém zjištění u správce komunikace Vám sděluji, že komunikace je zařazena jako místní s osazeným dopravním značením vyznačujícím hlavní a vedlejší komunikaci. Dle mého názoru bylo přistoupeno k vyznačení hlavní z důvodu napojení obytné zóny v blízkosti napojení slepých částí. Uvedené dopravní značení se v současné době jeví jako nadbytečné, bude odeslána žádost na jeho odstranění a tím zpomalení přijíždějících vozidel od Koterovské ul. Nevím proč nebyla do projektu zahrnuta též Vámi zmiňovaná část, kdy by se stavební úpravou jasně vymezilo parkování a pohyb pěších. Bohužel dle mého zjištění u správce komunikace se v místě další stavební úprava nechystá. S případným požadavkem na možné stavební úpravy je třeba se obrátit na příslušné ÚMO Plzeň 2. por. Ing. Radka Karlíková komisař +420 974 325 129 +420 602 166 741 radka.karlikova@pcr.cz MĚSTSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇ Dopravní inspektorát U Borského parku 20 30611 Plzeň
předchozí 1 | 2 | 3 ... 7 | 8 | 9 | 10 | 11 další
Provozovatel shromažďuje o uživatelích pouze ty údaje, které jsou nezbytně nutné ke kontaktování uživatele. Tyto údaje zároveň nepředává třetí straně.
Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


COVID-19

Aktuální opatření – informace pro občany