Neziskové organizace

Neziskové organizace jsou charakterizovány jako takové organizace, které nevytvářejí zisk k přerozdělení mezi své vlastníky, správce nebo zakladatele. Zisk sice mohou vytvořit, ale musí ho zase vložit zpět do rozvoje organizace a plnění jejího poslání.


Aktuálně existují tedy v České republice následující typy neziskových organizací:
•spolky
•obecně prospěšné společnosti
•ústavy
•nadace
•nadační fondy
•evidované právnické osoby

CPPT o.p.s.
Point 14
Spolek Ulice Plzeň
Středisko křesťanské pomoci Plzeň

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň