Neziskové organizace

Protidrogová prevence

Neziskové organizace jsou charakterizovány jako takové organizace, které nevytvářejí zisk k přerozdělení mezi své vlastníky, správce nebo zakladatele. Zisk sice mohou vytvořit, ale musí ho zase vložit zpět do rozvoje organizace a plnění jejího poslání.


Aktuálně existují tedy v České republice následující typy neziskových organizací:
•spolky
•obecně prospěšné společnosti
•ústavy
•nadace
•nadační fondy
•evidované právnické osoby

CPPT o.p.s.
Point 14
Spolek Ulice Plzeň
Středisko křesťanské pomoci Plzeň