ČHMÚ varuje před vysokými teplotami a nebezpečím vzniku požárů v Plzeňském kraji

Výstraha před velmi vysokými teplotami platí pro celé území Plzeňského kraje od 4.8.2022 10:00 hodin do 5.8.2022 21:00.
Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) předpokládají, že teploty překročí 34 °C. Právě to bude představovat obrovskou zátěž pro lidský organismus, hrozí přehřátí i dehydratace.
Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Dále omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávejte děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
Doporučuje se, krom výše uvedeného, nepobývat na přímém slunci v poledních a odpoledních hodinách, a věnovat zvýšenou pozornost malým dětem, starším a nemocným občanům.


V důsledku sucha hrozí nebezpečí vzniku požárů a následných škod, případně i ohrožení životů. Od 3. 8. do odvolání nerozdělávejte oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalujte trávu, neodhazujte cigaretové nedopalky na zem, nepoužívejte přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Je třeba řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány, a dbát na úsporné hospodaření s vodou.


Bližší informace naleznete zde.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň