Dopravní asistent

Již od počátku roku 2010 začal v Plzni fungovat projekt dopravní asistenti na přechodech. Tento nový projekt byl spuštěn ve spolupráci Odboru bezpečnosti a prevence kriminality MMP, Policie ČR, ÚMO Plzeň 1 a občanským sdružením Společně k bezpečí..

Dobrovolník - asistent nahrazuje práci strážníka nebo policisty. Stojí na přechodu a pomáhá dětem bezpečně přejít. Má na sobě reflexní vestu a v ruce stavěcí terč. Samozřejmě je proškolen i pojištěn.

Realizátorem projektu a současně organizací, která dobrovolníky do služby vysílá, je Společně k bezpečí z.s., držitel akreditace ministerstva vnitra pro oblast dobrovolnické služby.

Společně k bezpečí zapsaný spolek, který se zaměřuje na téma bezpečnosti a prevence trestné činnosti. Usiluje o větší zapojení občanů do rozhodování o bezpečnostních problémech a podporuje partnerství mezi občany a úřady při řešení otázek, které se týkají oblasti bezpečnosti, prevence kriminality a sociálních věcí.

Partnerskými institucemi v tomto projektu jsou Policie ČR a Magistrát města Plzně - Odbor bezpečnosti a prevence kriminality.

Kdo je dopravní asistent
Dopravní asistent je dobrovolník podílející se na zajišťování bezpečnosti dětí cestou do/ze školy při přecházení silnic.

Dopravní asistent v určenou dobu – ráno před zahájením výuky a odpoledne po jejím skončení – stojí na přechodech u škol a dalších rizikových přechodech, kudy chodí děti z/do školy, pomáhá dětem bezpečně přejít na druhou stranu, zastavuje auta a upozorňuje děti na možná nebezpečí. Za tímto účelem je vybaven reflexní vestou a stavěcím terčem, proškolen v oblasti dopravní bezpečnosti, práce s dětmi a mládeží a pověřen obecním úřadem obce s rozšířenou působností výkonem této činnosti.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň