Rozšiřování městského kamerového systému


Město Plzeň buduje městský kamerový systém (MKS) prostřednictvím Správy veřejného statku města Plzně již od roku 1997 a od roku 2008 v nové digitální podobě. V současné době je osazeno 123 kamer, které dohlíží na situaci na důležitých dopravních uzlech, na školy a jejich okolí a další potenciálně riziková místa.

Kamery pomáhají při odhalování pachatelů...

Kamerový systém je velkým pomocníkem policie. Záznamy z kamer významně pomáhají při odhalování přestupků a jiných správních deliktů a k zajišťování důkazních materiálů. Kamery pomáhají i při dohledu nad dodržováním veřejného pořádku, kontrolám v oblasti silničního provozu, k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Prostřednictvím kamerového systému byli v minulém období odhaleni mnozí pachatelé vloupání a krádeží motorových vozidel nebo znečišťování veřejného prostranství, vandalství či jiného protiprávního jednání.

"Kamery monitorují dopravu, umístěny jsou i na místa riziková z pohledu bezpečnosti. Podle státní a městské policie pomáhají záznamy z nich rozklíčovat mnohé události, daří se díky nim získávat informace k nehodám, k přestupkům, výtržnictví a podobně. Systém dokáže archivovat záznam po dobu 30 dnů a některé z kamer už mají až 26násobný optický zoom,“ uvedl primátor Plzně Martin Zrzavecký, který má bezpečnost ve své gesci.


Důležitá je i preventivní role kamer...

"Důležitost městského kamerového systému je však nutno vidět také v oblasti preventivní. Někdy už pouhá instalace kamerového systému napomůže odradit velké množství potencionálních pachatelů trestné činnosti," uvádí Andrea Gregorová z Odboru bezpečnosti a prevence kriminality Magistrátu města Plzně. Právě tento odbor se v posledních letech na rozšiřování MKS podílel. Z finančních prostředků odboru bezpečnosti byly instalovány kamery monitorující prostory v okolí kostela sv. Jiří v Doubravce a před Ústředním hřbitovem, osazena kamera v Černicích na Selské návsi a v neposlední řadě byl například vybudován kamerový bod na detekci SPZ v Plaské ulici v Plzni. Zahájena byla také instalace kamer u vstupů do MŠ a ZŠ na území města Plzně za účelem posílení bezpečnosti dětí navštěvujících daná zařízení.

Odbor bezpečnosti a prevence kriminality získal finance na kamery i z dotací...

Plzeň se chystá v letošním roce opět rozšířit kamerový systém. V průběhu roku dokončí čtvrtou etapu a odstartuje pátou. Kamerami se bude osazovat první plzeňský obvod, dokončí se osazování Doubravky a kamery přibydou i na dalších, předem vytipovaných místech.

v letošním roce Plzeň dokončí čtvrtou etapu. "Ze čtvrté etapy, jež posílila o devět kamer Doubravku, nám chybí osadit dvě, a sice na konečné stanici trolejbusu číslo 16 v Zábělské ulici a na křižovatce Chmelová a Potoční. Co se týká páté etapy, která počítá se 14 kamerami, aktualizujeme projektovou dokumentaci a chystáme se vypsat soutěž, realizace by měla začít letos,“ uvedl Josef Brůha ze Správy veřejného statku města Plzně, která systém zabezpečuje. Město při projektování vycházelo z požadavků městské i státní policie a jednotlivých úřadů městských obvodů. Plzeňské školy například aktuálně hlídá celkem 26.

Osazeny budou navíc i kamery, které původně v plánech začleněny nebyly. A to díky tomu, že se podařilo v rozpočtu Plzně uvolnit pro letošní rok navíc 1,8 milionu korun, mimo plánovanou pátou etapu přibydou další tři nová kamerová místa, a sice na monitorování prostoru pod pomníkem Díky, Ameriko!, dále v Černicích na křižovatce Štefánikova K Cihelnám a v lokalitě Zábělská Duhová.

Městská policie v loňském roce 2015 zjistila pomocí kamerového systému 4798 událostí, 3532 z nich se týkalo dopravy, 817 veřejného pořádku, ostatních bylo 449.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň