Křižovatku v centru města čeká oprava semaforů, provoz bude regulovat policie

Od pátku 18. srpna nejpozději do následujícího pátku 25. srpna budou vypnuty semafory na plzeňské křižovatce sady Pětatřicátníků – Solní. V uvedeném termínu nechá město obnovit technologii světelného signalizačního zařízení, tedy dojde k výměně řadiče a návěstidel. Akce si vyžádá menší dopravní omezení, vyjma nočních hodin budou provoz na místě řídit policisté.

„Co se týká městské hromadné dopravy, tak tramvaje a autobusy tam zůstávají ve svých linkách, pojedou beze změn. Individuální doprava má omezení, a sice bude zakázáno levé odbočení ve směru Bory – Skvrňany, objízdní trasa povede přes Rondel. Ve směru Lochotín – Bory bude doprava stažena do jednoho jízdního pruhu, stejně tak ve směru Skvrňany – Lochotín. Pro pěší a cyklisty zůstane uzavřen přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty ve směru Hlavní pošta – Plaza,“ přiblížil náměstek primátora pro oblast dopravy Aleš Tolar. Ten současně poděkoval Plzeňanům za trpělivost s tímto týdenním omezením.

Zhotovitelem akce jsou na základě smlouvy o dílo Plzeňské městské dopravní podniky.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň