Projekt Asistent prevence kriminality úspěšně funguje již devátým rokem.

Projekt Asistent prevence kriminality úspěšně funguje již devátým rokem. Projekt realizuje město Plzeň prostřednictvím Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení a Městské policie Plzeň za finanční podpory Ministerstva vnitra České republiky.
Do letošního roku byli v projektu zařazeni celkem 4 asistenti prevence kriminality. Jejich činnost je plně provázána s dalšími subjekty zejména Policií ČR, sociálními odbory, školami i neziskovými organizacemi.

Výrazně se podílejí především na zajišťování protiprávní činnosti, která je policí a městskou policií obtížně řešena, rovněž přispívají ke zvyšování veřejného pořádku v lokalitách své působnosti, ale mnohdy se také úspěšně podílejí na řešení různých sousedských sporů. Jejich důležitou rolí je také pomoc zejména sociálně slabým obyvatelům v navázání kontaktu se samosprávou a poskytovateli sociálních služeb. Velmi dobrá spolupráce byla navázána také s některými ZŠ při řešení záškoláctví.

Letos ke stávajícím asistentům přibyli další čtyři asistenti z Ukrajiny, kteří přednostně pracují s ukrajinskou menšinou. Cílem programu je pomoci lidem prchajícím před válkou, kteří v Plzni nalezli dočasné zázemí a neumějí se zorientovat v novém prostředí, a rovněž posílení prevence bagatelní a latentní protiprávní činnosti .Zároveň spolupracují se školami, které přijaly velký počet ukrajinských žáků. Některé děti totiž zatím neznají nové prostředí a mají problémy se přizpůsobit školnímu systému.
Projekt je realizovaný v rámci mimořádné výzvy Ministerstva vnitra ČR „Program prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – 2. kolo ke zvládání dopadů uprchlické vlny souvisejících s invazí Ruské federace na Ukrajinu“.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň