V kombinaci vydatnějšího deště, silnějšího větru a místy i tání sněhu bude docházet ke vzestupům hladin řek

V kombinaci vydatnějšího deště, silnějšího větru a místy i tání sněhu bude docházet ke vzestupům hladin řek. Místy očekáváme překročení 1. SPA, ojediněle a krátkodobě není vyloučeno i dosažení 2. SPA. Aktualizované informace o stavu a předpokládaném vývoji hydrologické situace můžete sledovat na stránkách Hlásné a předpovědní povodňové služby hydro.chmi.cz) v sekci Hydrologické předpovědi.

 

 

 

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň