Ve spolupráci s Mezinárodní organizací pro migraci (IOM) a městem Plzeň proběhlo školení zaměřené na otázky zaměstnávání cizinců.

Součástí školení byla teoretická i interaktivní část s cílem účastníky seznámit s pobytovou legislativou, zaměstnáváním cizinců z EU i z třetích zemí. Tématem byla i interkulturní problematika a osvojení komunikačních dovedností pro praktické využití během své práce v komunikaci s cizinci.
Programu se účastnili zástupci Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně, zástupci městské policie a asistenti prevence kriminality.

Zdroj fotografií: IOM Czechia

Projekt Asistent prevence kriminality je v Plzni úspěšně realizován prostřednictvím magistrátního odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení s dotační podporou MV ČR od roku 2014. Asistenti prevence kriminality jsou zaměstnáni v rámci Městské policie Plzeň a pracují v součinnosti se strážníky a zejména s mentorem, který byl vybrán z řad zaměstnanců městské policie a řídí jejich činnost.

Město Plzeň má v současné době jednu z největších průmyslových zón v České republice, kde dlouhodobě pracují tisíce Ukrajinců a další do Plzně přišli v souvislosti s válečným konfliktem. Proto ke čtyřem stávajícím romským asistentům přibyli letos v dubnu čtyři asistenti z Ukrajiny. Ti přednostně pracují s ukrajinskou menšinou a jsou nápomocni Policii ČR a Městské policii Plzeň s problémy, které s Ukrajinci jen obtížně řeší. Asistenti rovněž pomáhají i s překonáním jazykové bariéry při seznamování se s právními normami a vyhláškami města Plzně a s navázáním kontaktu se samosprávou a poskytovateli sociálních služeb.

Komunitou jsou lépe přijímáni, daří se jim snáze navazovat kontakt a zprostředkovávat důležité informace pro občany z Ukrajiny. Nastavení činností asistentů je široké, díky čemuž zachycují problémy přímo z terénu a snáze hledají jejich řešení.

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň