VÝSTRAHA ČHMÚ

V důsledku sucha platí pro Plzeňský kraj výstraha před nebezpečím vzniku a šíření požárů a následných škod, případně i ohrožení životů.

Doporučení ke zmírnění následků jevu je nerozdělávat oheň v přírodě a zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Řídit se místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a nebezpečí požárů mohou být vydány. Dbát na úsporné hospodaření s vodou.

Výstrahu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav a platí od 26.5. 12:00 – do odvolání.

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/om/vystrahy/index.html

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň