Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení

Sídlo odboru: 

Plzeň, náměstí Republiky 16, 306 32, telefon: 378 032 251

Zásadní úkoly odboru:

  • Zajišťuje koordinaci a spolupráci při řešení bezpečnosti na území města Plzně mezi samosprávou, Policií ČR, Městskou policií Plzeň a dalšími institucemi a organizacemi.
  • Společně s Policií ČR a Městskou policií Plzeň definuje na území města riziková místa v oblasti bezpečnosti a spolupodílí se na zlepšení bezpečnostní situace na území města.
  • Zajišťuje možnost nepřetržité komunikace mezi občany města a partnery projektu Bezpečné město (samospráva, Policie ČR, Městská policie Plzeň) v oblasti bezpečnosti.
  • Zpracovává projektové záměry v rámci městského programu prevence  kriminality a protidrogové politiky. 
  • Z pověření primátora nebo pověřeného zastupitele pro oblast bezpečnosti zpracovává metodická doporučení pro činnost městské policie a provádí prošetřování stížností na postup městské policie.

Vedoucí odboru
Ing. Aleš Průša
Telefon: 378 032 250

GSM: 725 149 007
E-mail:
prusaa@plzen.eu

Manažer prevence kriminality a protidrogový koordinátor
Mgr. Andrea Gregorová

GSM: 602 214 951
Telefon: 378 032 256
E-mail: 
gregorova@plzen.eu

Referent pro finanční řízení- zástupce vedoucího odboru
Mgr. Zdeňka Dolejší
Telefon: 378 032 254

GSM: 602 206 502
E-mail:
dolejsi@plzen.eu 

Projektový referent
Mgr. Monika Ježková
Telefon: 378 032 252
E-mail:
jezkovam@plzen.eu


Projektový referent pro SMART

Mgr. Lenka Sládková

Telefon: 378 032 253

E-mail: sladkoval@plzen.eu

Sekretariát
Lucie Jandová
Telefon: 378 032 251
E-mail: jandoval@plzen.eu

 

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP