Plzeňští dobrovolní hasiči pomáhali v Hřensku. Museli si uhasit okolí penzionu, v němž byli ubytovaní

Čtyři plzeňské jednotky dobrovolných hasičů pomáhaly při likvidaci rozsáhlého požáru v okolí Hřenska, který začal 24. července 2022 a stále v něm zbývá dohasit několik hektarů plochy.
Na pomoc vyjely do dnešního dne čtyři jednotky dobrovolných hasičů: Bílá Hora (od 30. července do 3 srpna), Litice, Skvrňany (obě jednotky byly na místě od 3. do 7. srpna) a Bukovec doplněný hasiči z Červeného Hrádku (od 7. do 11. srpna). Jednotky byly k pomoci vyzvány Hasičským záchranným sborem Plzeňského kraje (HZS PK).
Město Plzeň prostřednictvím Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně rychle reagovalo na požadavky na dovybavení plzeňských jednotek, například obratem vybavilo litickou jednotku zádovými hasicími vaky a lehkými přilbami, což hasičům výrazně pomohlo a ulehčilo práci v náročném terénu.


Každá jednotka zasahovala na místě pět dní a všechny byly vyslány s cisternou a se čtyřmi hasiči. Technika na místě zůstávala a hasiče po dvou a půl dnech nahradili jejich další čtyři kolegové z jednotky. Dopravu hasičů na střídání zajišťoval autobus HZS PK. Druhá směna hasičů se pak vracela do Plzně s technikou, kterou první směna na místo dopravila. Za každou jednotku v Českém Švýcarsku zasahovalo osm hasičů, celkem to tedy bylo 32 hasičů z Plzně. „Automobilové cisterny, s nimiž plzeňští hasiči do Českého Švýcarska přijeli, jsou vybaveny mnoha technickými prostředky na likvidaci požáru. Ve složitém terénu byly využity zejména lehké hadice D s proudnicemi, zádové hasicí vaky a lehké přilby určené pro požáry ve venkovním prostoru. Velkokapacitní cisterny byly využívány na kyvadlovou dopravu vody, při níž se dovážela hasební voda z čerpacích stanovišť do cisteren, které ji předávaly přes další čerpadla na požářiště,“ popsal situaci v okolí Hřenska Michal Hausner, místostarosta Městského obvodu Plzeň 6-Litice, který se zásahu zúčastnil s litickou jednotkou. Dodal, že plzeňští hasiči prováděli především hasební a likvidační práce na svěřeném úseku. Jednalo se o hašení ohnisek, průzkum a vyhledávání skrytých ohnisek, dopravu hasební vody na požářiště, obsluhu cisteren a nasazených čerpadel.
„Pro nás všechny to byl mimořádný zásah, nikdo z nás se ještě nesetkal s tak rozsáhlým požárem v tak těžko přístupném terénu a s nasazením tak velkého počtu sil a prostředků,“ zdůraznil Michal Hausner. Plzeňští hasiči si dokonce museli uhasit okolí místa, kde byli ubytovaní. „Když jsme se vraceli jeden večer k odpočinku po celodenní práci do obce Mezná, zjistili jsme, že hoří svah za naším penzionem. Jednotka, která se vracela před námi, už začala s hašením. A když byl oheň uhašený, prozkoumali jsme další místa v blízkém okolí a nechali pro jistotu natažené hadicové vedení v okolí budovy. Místo sprchy a nástupu na odpočinek jsme tedy museli nejprve uhasit oheň a zajistit okolí,“ vyprávěl Michal Hausner

Vyhledání policejního okrsku

Projekty pro bezpečnou Plzeň

Krizové řízení

Protidrogová prevence


Bezpečnost

Prevence kriminality

BESIP


Pomoc Ukrajině
Допомога Україні

Informace pro občany Ukrajiny
Veřejná sbírka Pomáhající Plzeň